fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jako żurawie gąsienicowe najczęściej stosuje się uniwersalne koparki posiadające wyposażenie dźwigowe. Z tego powodu nie potrzeba sprowadzania specjalnych urządzeń, jeżeli wykorzystywane są koparki uniwersalne podczas wcześniejszych robót ziemnych. Koparki te przy małych budowlach są głównymi maszynami. Dla budowli dużych obiektów stanowią one jedynie maszyny pomocnicze. W niższych miejscach budowanego obiektu mogą one służyć do samodzielnego układania masy betonowej, która jest dostarczana w kadziach. Można je również wykorzystywać do przemieszczania oraz ustawiania deskowań oraz zbrojenia.[uprawnienia budowlane]

Koparki uniwersalne
Koparki uniwersalne

Dźwigi dwuwspornikowe

W przypadku wielkich zapór, które są szczególnie wysokie i położone w trudnych warunkach terenowych stosowane często są dźwigi dwuwspornikowe. Ten rodzaj urządzenia posiada dwustronne wysięgnice, które umieszczone są na szczycie wieży. Wieża ta wsparta jest na torowej bramie dwuszynowej posiadającej samodzielny mechanizm jazdy.[segregator uprawnienia budowlane] Jeden z wózków zwany wodzakiem posiada hak, który jest elementem mechanizmu podnoszenia. Wózek ten porusza się po torach dolnego pasa wysięgnic. Drugi z wózków natomiast porusza się po torze części górnego pasa. Łączna długość wspomnianych wysięgnic wynosi zazwyczaj do 100 metrów.

Etapy budowy

Podczas budowy demontuje się bramę. Kolejną czynnością jest betonowanie wieży w swojej dolnej oraz środkowej części w masywie zapory. Pomiędzy tymi wieżami znajduje się most-estakada. Umożliwia on przewóz masy betonowej samochodami lub kolejowymi wagonami. Masa betonowa rozprowadzana jest rynnami lub przenośnikami taśmowymi, które zawiesza się na odpowiednich przesuwnych konstrukcjach.[akty uprawnienia budowlane]

Okładziny betonowe

Okładziny betonowe na zboczach oraz w dnie kanałów są wykonywane przy użyciu specjalnych układarek. Urządzenia te mają podobną konstrukcję do nakładarek, które są stosowane w budownictwie drogowym. Pierwszym etapem betonowania płyt okładzinowym jest równomierne układanie pasa z masy betonowej. Musi mieć on odpowiednią szerokość. Układa się go prostopadle do osi kanału. Następnie dochodzi do zagęszczenia masy betonowej. Na końcu wyrównuje się jej powierzchnię. W układarkach masa betonowa jest transportowana z górnej ławy i następnie układa ją ruchomy pojemnik. Do zagęszczenia oraz wyrównania masy stosuje się walce wibracyjne. W celu wykonania okładzin na skarpie czy dnie wykopu można zastosować maszyny innych typów. Są nimi między innymi urządzenia samobieżne-szynowe. Można spotkać się również z układarkami, który układają okładzinę jednocześnie na obydwu skarpach i dnie. Dzięki charakterze robót okładzinowych możliwe jest prowadzenie równomiernej pracy w całym zakresie.[uprawnienia budowlane testy]

Zagęszczenie masy betonowej

Obecnie najczęściej stosowanym urządzeniem do zagęszczania masy betonowej są wibratory. Urządzenia te dzięki wytwarzaniu drgań o stosunkowo małej amplitudzie zmniejszają wartości sił tarcia oraz spoistości we wnętrzu masy betonowej. Dzięki takiemu zabiegowi poszczególne ziarna składników wchodzących w skład masy ulegają przemieszczeniu w promieniu działaniu wibratora. Powoduje to zagęszczenie betonu. Podczas wibrowania dochodzi również do wydzielania się powietrza z wnętrza masy betonowej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wydziela się ono w postaci pojedynczych baniek. Końcowy efekt jaki uzyskujemy po procesie wibrowania jest uzależniony od urabialności betonu, czyli od ilości oraz rodzaju używanego cementu. Również na efekt ten ma wpływ wielkość oraz kształt ziarn kruszywa, ich powierzchnia oraz wartość wskaźnika wodno-cementowego jaki ma masa betonowa.

Wpływ częstotliwości i amplitudy drgań

Częstotliwość oraz amplituda drgań mają znaczący wpływ na stopień zagęszczenia betonu. Im częstotliwość drgań wibratora jest większa tym proces zagęszczania betonu jest intensywniejszy. Amplitudę drgań powinno się dostosowywać do rodzaju kruszywa. Jej najmniejsze wartości stosuje się przy betonach żwirowych, większe przy betonach, które zawierają tłuczeń, a największa dla kruszywa gruboziarnistego. Wraz ze wzrostem częstotliwości oraz amplitudy drgań zmniejsza się wartość współczynnika lepkości oraz spoistości masy betonowej. Sama masa natomiast staje się bardziej urabialna. Dzięki temu możliwe jest betonowanie z mniejszym wskaźnikiem wodno-cementowym. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie na jakość betonu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com