fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konstrukcje szkieletowe można wykonywać z różnego asortymentu stali. Należą do niego między innymi pręty okrągłe, które łączy się przez proces spawania. Rodzaje połączeń węzłowych są uzależnione od sposobu spawania. Oprócz tego można stosować kształtowniki stalowe, które również łączą się przez spawanie. To rozwiązanie musi zostać uzupełnione normalnym zbrojeniem. Można również stosować kształtowniki stalowe, które łączone są z kratą wykonaną z okrągłych prętów. Konstrukcje szkieletowe można wykonywać też z rur. Stosuje się je w konstrukcja lekkich. Ostatnim z asortymentów stali wykorzystywanym do konstrukcji szkieletowej są blachy i pręty okrągłe.[uprawnienia budowlane testy]

Konstrukcje szkieletowe
Konstrukcje szkieletowe

Obliczenia konstrukcji szkieletowych zbrojenia

Zasady dotyczące szkieletowych konstrukcji zbrojenia są prawie takie same jak w normalnych konstrukcjach żelbetowych. Różnica polega na tym w obliczeniach wprowadzone zostają pewne uproszczenia. W przypadku zbrojenia w postaci belek kratowych w węzłach rozpatruje się połączenia jako przegubowe. Kratownice posiadające pasy równoległe, które są podwójne lub wielokrotne i obciążenie działa na węzły w sposób równomierny, to obliczenia mogą być prowadzone dla kratownic pojedynczych. Stosuje się tu zasadę superpozycji w celu wyznaczenia sił oraz naprężeń, które występują w pasach wiązara.[akty uprawnienia budowlane]

Obciążenia montażowe

Do obciążeń montażowych zaliczamy 7 głównych rodzajów. Po pierwsze jest nimi ciężar własny konstrukcji zbrojenia. Również zaliczamy do nich ciężar własny pochodzący od drewnianych roboczych pomostów, które opiera się lub są one zawieszone na zbrojeniu. Jeżeli do danej konstrukcji zamontowane są płyty zbrojenia deskowań lub żelbetowe płyty okładzinowe to uwzględnia się ich ciężar własny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Do obciążeń montażowych możemy zaliczyć obciążenia użytkowe w postaci urządzeń oraz maszyn. Uwzględnia się tu ich ciężar własny wraz ze współczynnikiem dynamicznym. Obciążeniem montażowym są również obciążenia pochodzące od pojemników z masą betonową, obciążenie tłumem ludzi oraz obciążenie, które pochodzi od parcia wiatru i śniegu.

Projektowanie konstrukcji

Podczas projektowania konstrukcji bardzo ważne jest, żeby sprawdzić jakie obciążenia mogą wystąpić podczas jej transportu oraz montażu. Jest to spowodowane tym, że warunki w których znajduje się wtedy konstrukcja są odmienne od tych, które występują podczas procesu betonowania oraz eksploatacji. Podczas projektowania dąży się do wykorzystania prętów o dużych średnicach. Umożliwia to przyspieszenie przygotowania konstrukcji zbrojenia w wytwórni. Szybszy jest również proces spawania prętów podczas łączenia konstrukcji w zespołu w miejscu betonowania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Czynniki wpływające na wybór zbrojenia

Wiele czynników ma wpływ na wybór odpowiedniego rodzaju zbrojenia samonośnego, które będzie wykorzystane w danej konstrukcji. Do tych czynników należą między innymi gęstość zbrojenia, sposób w jaki układana jest masa betonowa oraz rodzaj środków transportu dalekiego oraz bliskiego. Najważniejszym jednak jest charakter budowy danej konstrukcji.[segregator uprawnienia budowlane] Uwzględnia się tu kolejność prowadzenia robót oraz warunki pracy statecznej danego obiektu. Jeżeli procent zbrojenia w betonie jest duży, to siatkę zbrojenia wykonuje się gęsto. Taki zabieg uniemożliwia lub utrudnia proces betonowania prosto z pojemników. Przez to niezbędne jest wykorzystywanie pośrednich zasobników. Nimi rozprowadza się masę betonową. Mogą być nimi leje stalowe. Wykonuje się je z krótkich odcinków blaszanych rur, które łączy się teleskopowo. W praktyce masę betonową można transportować również pompami lub rurociągami.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com