fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wieża gaśnicza

Żeby móc obliczyć płaszcz komina w kierunku równoleżnikowym, trzeba wziąć pod uwagę przypadek I, który jest najbardziej podobny do faktycznego stanu pracy. Wpływ promieniowania od żarzącego się koksu nie jest uwzględniany w obliczeniach statycznych. Pierwsze gaszenie koksu ma miejsce przy wcześniej nawilżonych powierzchniach wewnątrz wieży (sytuacja przy oddaniu wieży do eksploatacji). W przypadku zwykłego użytkowania powierzchnie robią się wilgotne na skutek pary wodnej, która powstaje przy gaszeniu. Poniżej zostaną zaprezentowane przykłady konstrukcji wież gaśniczych, które nawiązują do stosowanych rozwiązań (uprawnienia budowlane).

Konstrukcja wieży gaśniczej
Konstrukcja wieży gaśniczej

Konstrukcja wieży gaśniczej

Wieża gaśnicza zbudowana jest z:

– komina, który ma kształt dyfuzorowy

– ustroju nośnego wieży.

Wieża ma postać szkieletu, który jest złożony z poprzecznych ram. Ramy montuje się w fundamentach. Płaszcz komina wieży buduje się z ścian żelbetowych. Mają one grubość 15 cm. Wnętrze płaszcza wykłada się cegłą klinkierową i ma ona grubość 6,5 cm. Układa się ją na zaprawie cementowej z cementu hutniczego. Górę chroni wieniec, również z cegły klinkierowej. Ma on grubość 13 cm, a jego szerokość sięga 25 cm.

W kierunku podłużnym wieży, na poziomie +14,38 m, znajdują się dwie belki z żelbetonu o wymiarach 60 x 100 cm. To na nich opiera się komin. Wspierają się one na słupach ram środkowych wieży. Rozstawia się je w odległości 5,3 m w kierunku podłużnym. Rozpiętość osiowa ram środkowych wynosi 6,46 m. Ich słupy mają wymiary 50 x 80 cm, a rygiel – 40 x 70 cm. Na tych ramach opierają się kratownice z żelbetu (testy 2021 uprawnienia). Ich zadaniem jest podtrzymywanie konstrukcji nośnej stropu zbiorników wodnych, która znajduje się na poziomie +20 m. Kratownice zbudowana jest z:

– górnego i dolnego pasa,

– krzyżulców (przekrój 30 x 40 cm).

Jak już wcześniej wspomniałam – kratownice podtrzymują konstrukcję stropu dla zbiorników wodnych. Płaszcz komina i kratownice oddziela od siebie przerwa dylatacyjna. Dzięki temu komin może swobodnie się odkształcać w trakcie eksploatacji. Stalowa bariera zabezpiecza strop na obwodzie.

Sklepienie komory gaszenia

Sklepienie komory gaszenia wykonuje się jako samonośne, nieobciążone sklepienie murowe z cegły klinkierowej, chronionej od zewnątrz warstwą betonu oraz dwiema warstwami zaprawy cementowej. Pierwszą warstwę grubości 2 cm wykonuje się z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, a następną warstwę grubości 1 cm z zaprawy cementowej 1 : 1 z zatarciem na gładko. Rozpór tego sklepienia przenoszony jest przez podłużne pochyłe belki wsparte na ramach poprzecznych (programy do uprawnień budowlanych).

Sklepienie komory gaszenia jest samonośnym sklepieniem wykonanym z cegły z klinkieru. Od zewnątrz chroni je warstwa betonu i dwie warstwy zaprawy cementowej. Zaprawę cementową, w stosunku 1:3, wykorzystuje się w trakcie układania pierwszej warstwy, która ma grubość 2 cm. Kolejną warstwę, która ma grubość 1 cm, robi się z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 z zatarciem na gładko. Dzięki podłużnym pochyłym belkom, które opierają się na ramach poprzecznych, rozpór sklepienia się przenosi.

Ramy

Ramy skrajne rozstawia się w kierunku podłużnym, po obu stronach wieży. Odległość od ram środkowych powinna wynosić 6,27 m. Słupy ram mają przekrój 40 x 50 cm. Łączy się je u góry rozporą. Jej przekrój wynosi 25 x 50 cm i jest w kształcie łuku żelbetowego o promieniu r = 5,55 m. Od dołu chroniona jest żeliwnym odlewem oraz murem, który ma grubość 25 cm i zbudowany jest z cegły klinkierowej. Pełni funkcję sklepienia odcinkowego. Koks, który jest na wozie gaśniczym, może osiągać temperaturę nawet ok. 1000°C. W związku z tym zabezpiecza się rozporę na skutek działania wysokiej temperatury, która powstaje w momencie wjazdu wozu gaśniczego do komory gaszenia.

Mur wypełnia w osiach podłużnych żelbetowy szkielet wieży. Mur ten wykonuje się z cegły z klinkieru. Mają one grubość 25 cm i układa się je na zaprawie cementowej marki 80, który jest spoinowany z obu stron. Żeby spoinowanie było skuteczne, to należy wykorzystać taką zaprawę, która zawiera dodatek uszczelniający (uprawnienia architektoniczne – egzamin).

Warstwą z cegły klinkierowej wykłada się słupy ram czołowych. Robi się to z trzech stron. Wykorzystana cegła ma grubość 12 cm, a od frontu – 25 cm.

Pomieszczenie dla urządzeń wodnych

Pomieszczenie dla urządzeń wodnych można znaleźć z zewnętrznej strony wieży pomiędzy poziomami +9,00 i +13,38 m. Strop opiera się na belkach wspornikowych wykonanych z żelbetu. Montuje się je w słupach ram środkowych. W środku pomieszczenia znajduje się stalowy dźwigar. Ma on pomagać przy montowaniu zaworu spustowego. Pomieszczenie to i teren łączy się ze sobą stalową drabiną (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com