fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konstrukcja budynku, w którym trzymane są owce jest halowa. Posiada ona drobnowymiarowe lekkie elementy strunobetonowe. Dzięki temu możliwa jest segmentowa rozbudowa w razie potrzeby. Ścienne wypełnienia wykonywane są z lekkich płyt pianobetonowych lub azbestocementowych. Należy je odpowiednio izolować przy wykorzystaniu wełny mineralnej. Wspomniane płyty można również użyć do pokrycia stropodachu. Posadzki oraz wybiegi wykonywane są z betonu.[uprawnienia budowlane] Pomieszczenia, w których trzymane są owce znajdują się w wolnowybiegowej hali, która jest oddzielona od pozostałych pomieszczeń przez ścianę osłonową. Równolegle do tej hali znajdują się pomieszczenia pomocnicze oraz usługowe. Cała konstrukcja budynku wykonana jest z prefabrykowanych żelbetowych słupów i wiązarów dachowych, które mogą być żelbetowe lub drewniane. Do wypełniania ścian stosuję się zazwyczaj bloki prefabrykowane ceramiczne lub elementy gazobetonowe. Eternit falisty na łatach jest pokryciem dachu. W krajach europejskich budynki dla owiec nie są szeroko stosowane. Przez to rozwiązania tego zagadnienia nie są szeroko rozbudowane. Czasami występują również owczarnie posiadające poddasze użytkowe, które przeznacza się na ściółkę. W nowych rozwiązaniach owczarni można spotkać się z procesem samokarmienia owiec.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Konstrukcja hali owiec
Konstrukcja hali owiec

Podział budynków dla ptactwa domowego

Ogólny podział budynków przeznaczonych dla ptactwa domowego dzieli je na dwie główne grupy. Pierwszą z nich są budynki przeznaczone dla niosek. Przeznaczeniem drugiej grupy natomiast jest produkcja drobiu nośnego. Wśród tych budynków dochodzi do dalszego podziału. Po pierwsze wyróżniamy kurniki, które są przeznaczone dla niosek lub dla drobiu rzeźnego. Kolejnym rodzajem są kaczniki. Również możemy spotkać się z budynki dla gęsi i indyków. Czasami wyróżnia się również inne grupy budynków na przykład bażanciarnie.[segregator uprawnienia budowlane]

Przykład kurnika

Przykładowym kurnikiem będzie taki, który jest przeznaczony dla 100 sztuk niosek wraz z wychowalnią piskląt. Taki budynek powinien mieć konstrukcję murowaną. Wykonuje się ją z cegły lub żużlobetonowych pustaków. Do ścian mogą wykorzystywane być bloki z piano lub gazobetonu. Stropodach zrobiony jest z żelbetowych belek prefabrykowanych i płyt żużlobetonowych lub żelebetowych. Do posadzek wykorzystuje się beton. Taki budynek ma konstrukcję halową posiadającą drobnowymiarowe elementy strunobetonowe. Ściany i stropodach wypełnia się płytami pianobetonowymi zbrojonymi.[egzamin na uprawnienia budowlane] Muszą być one odpowiednio ocieplane stosując styropian lub wełnę mineralną. Szkielet wewnętrzny takiego budynku składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Szkielet zewnętrzny natomiast stanowią pustaki żużlobetonowe lub bloki wykonane z betonu komórkowego. Samo rozwiązanie funkcjonalne składa się z hali dla kurcząt, paszarni, dyżurki, kotłowni i innych pomieszczeń pomocniczych.

Zakład wylęgu drobiu dla ferm reprodukcyjnych

Głównym zadaniem zakładu wylęgowego jest prowadzenie wylęgu kurcząt do masowego chowu. Robi się to w odpowiednio przystosowanych kurzych fermach. Układ funkcjonalny takiego budynku powinien zawierać pomieszczenie produkcyjne. Pomieszczenie to ma postać aparatowni przedlęgowej oraz aparatowni klujnikowej na 12 aparatów wylęgowych. Aparaty te mają typ Bios. Ich łączna pojemność komór lęgowych wynosi 120960 jaj.[akty uprawnienia budowlane] W takim zakładzie powinny również znajdować się pomieszczenia pomocnicze, magazynowe, administracyjne i sanitarne. Sama konstrukcja budynku jest półszkieletowa. Stosuje się w niej żelbetowe prefabrykowane elementy. Elementami tymi są fundamenty punktowe, pod słupy szkieletu nośnego, słupy nośne, podciągi i belki stropodachowe. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne mają postać ścian murowanych wykonanych z bloków pianobetonowych, cegły kratówki lub pustaków żużlobetonowych. W piwnicach ściany wykonuje się z betonu żwirowego. Żelbetowe belki prefabrykowane, które są wypełnione pustakami betonowymi tworzą stropodach. Posadzki w tych budynkach mogą być wykonywane z betonu lub lastryko.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com