fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kolodium

Jest to alkoholowo-eterowy roztwór nitrocelulozy o niedużej zawartości układów nitrowych, robiący po wyschnięciu bezkolorową błonę, używany do robienia błon fotograficznych, sztucznej skóry, pereł, do impregnacji papieru oraz tkanin, do uszczelniania złączy w aparaturze laboratoryjnej i w lecznictwie. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Koloid:

-Bywa to system dyspersyjny o wielkim stopniu dyspersji i dużej płaszczyźnie rozdziału faz, w jakich fazą rozproszoną bywają cząsteczki koloidalne albo system fizycznie jednorodny posiadający makrocząsteczki jako jeden ze składników.

-hydrofilowy – mówimy o nim, kiedy ośrodkiem bywa woda,

-liofilowy – taki koloid, jakiego cząsteczki fazy rozproszonej są solwatowane przez fazę rozpraszającą,

-liofobowy to taki, jakiego cząsteczki fazy rozproszonej nie są solwatowane przez fazę rozpraszającą.

Kologarytm – ilość przeciwna do logarytmu wybranej liczby x, określana przez clg x.

Kolodium i koloid
Kolodium i koloid

Koloid nieodwracalny

Koloid:

-nieodwracalny to system kodoidalny, z jakiego po zlikwidowaniu przez odpowiednie odparowanie fazy rozpraszającej i po ponownym jej dostawieniu nie robi się znowu rozmieszczenie pierwotne,

-ochronny to koloid liofilowy, jaki dosypany do koloidu liofobowego w małych ilościach, powiększa jego solidność, przykładowo żelatyna.

-odwracalny to system koloidalny, z jakiego po zlikwidowaniu przez dobre odparowanie fazy rozpraszającej i ponownym jej dosypaniu robi się znowu system pierwotny. (program egzaminu na uprawnienia)

-promieniotwórczy to koloid zrobiony z cząsteczek materii promieniotwórczej o rozdrobnieniu koloidalnym, jaki jest produktem adsorpcji materii promieniotwórczej na nieznanych cząsteczkach.

-koloidalność płuczki wiertniczej to stosunek liczbowy tworzywa koloidowego do wody w płuczce iłowej.

-kolonel to poziom pisma do druku o rozpiętości siedmiu punktów typograficznych.

-kolorymetr to maszyna optyczna do mierzenia rozmiarów kolometrycznych, w konteście wizualnym sprawdzany kolor zestawia się dzięki oku z barwą mieszaną otrzymaną przez nałożenie, przykładowo na białym ekranie trzech kolorów głównych o dobrej sile natężenia.

-kolorymetr to może być również maszyna do robienia analiz kolometrycznych na podstawie pomiaru absorpcji albo zestawienia absorpcji roztworów.

Kolektor dolotowy

Kolektor:

-ssący to układ kabli kierujących do silnika powietrze albo mieszankę w silnikach gaźnikowych,

-flotacyjny to odczynnik flotacyjny,

-frakcji to maszyna do automatycznego gromadzenia frakcji z kolumny,

-kanalizacyjny to rurociąg pod ziemią do odbierania i kierowania wód ściekowych, wpływających do niego z rur,

-spalin – to kolektor wylotowy, (uprawnienia budowlane program)

-ssący to kolektor dolotowy,

-wylotowy to układ kabli odprowadzające spaliny od silnika do rury,

-złożowy to zbiornik złożowy. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Kolektyw

To soczewka wkładana w maszynach optycznych blisko pośredniego obrazu faktycznego, zmieniająca stronę biegu wiązek promieni robiących obraz, korzysta się z tego w okularach, systemach odwracających w lunetach, w rozmieszczeniach kondensorowych, i aby usunąć winietowanie i do poprawiania krzywizny płaszczyzny odtworzenia i dystorsji.

Koleśnica to element składowy pługa koleśnego, jaki zapewnia działanie pługa na wybranej głębokości, składa się z dwukołowego wózka, kabląka pionowego z poprzeczką i dostawionym do tego siodełkiem, kabląka poziomego i dyszla z hakiem. (uprawnienia budowlane 2021)

Kolider to tak zwany radar świetlny, w jakim źródłem promieniowania bywa laser impulsowy, potrafi przydać się do śledzenia z naszej planety i nakierowania na statki kosmiczne, do pomiarowania drogi wśród dwoma obszarami kosmicznymi itd.

Kolimacja to zmiana rozbieżnej wiązki promieniowania na równoległą.

Kolimator to maszyna pozwalająca na otrzymanie wiązki promieniowania o wybranej charakterystyce.

Kolmatacja to umieszczanie namułów niesionych wodą, przez co pojawia się uszczelnienie przepuszczalnego gruntu i unoszenie się poziomu ziemi, potrafi być normalna i sztuczna, robiona, aby uszczelnić dno zbiorników, robienie rzędu ziemii na gruntach jałowych itp. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com