fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kierownik robót budowlanych – charakterystyka zawodu

Kierownik robót budowlanych to osoba, która spełnia ważną rolę w procesie budowy domu. Dba on o przestrzeganie prawa budowlanego podczas procesu budowy. To osobą, która jest niezbędna na placu budowy. Zawód kierownika robót budowlanych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. To jemu właśnie podlega cały zespół pracowników. Kierowanie robotami budowlanymi oznacza pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

"<yoastmark

Główne zadania kierownika robót

Kierownik robót budowlanych prowadzi dokumentację budowy oraz protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, połączenie z obiektami budowlanymi  punktów osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi. Ma on również zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, odpowiednie zabezpieczenie terenu, które znajduje się nad obiektami.

Osoba sprawująca tę funkcję kieruje pracą brygady roboczej i nadzoruje bieżące roboty, dokonuje również nadzoru podwykonawców. Jest to osoba odpowiedzialna za organizowanie przebiegu prac budowlanych, a także zajmuje się analiza dokumentacji technicznej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Kierownik uczestniczy w czynnościach usunięcia stwierdzonych wad.Spoczywa na nim również ważne zadanie rozliczenia robocizny, materiałów, czy różnego typu sprzętu budowlanego. Kierownik robót budowlanych dokonuje opracowania założeń budżetowych oraz wyceny prac budowlanych, zajmuje się także przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Wykształcenie kierownika robót

Minimalne wykształcenie kierownika robót budowlanych to wykształcenie średnie, pożądane jest wykształcenie wyższe budowlane. Musi również posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Tutaj bardzo ważne jest zdanie egzaminu, sprawdzającego poziom posiadanej wiedzy oraz praktyka zawodowa.

Ważnym czynnikiem jest doświadczenie w branży budowlanej, tutaj szukając pracy przede wszystkim liczy się właśnie doświadczenie. Praktyka jest bardzo ważna. Kierownik robót budowlanych musi również mieć prawo jazdy kategorii B, a także posiadać znajomość prawa budowlanego. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0