fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kierownik robót budowlanych – charakterystyka zawodu

Kierownik robót budowlanych to osoba, która spełnia ważną rolę w procesie budowy domu. Dba on o przestrzeganie prawa budowlanego podczas procesu budowy. To osobą, która jest niezbędna na placu budowy. Zawód kierownika robót budowlanych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. To jemu właśnie podlega cały zespół pracowników. Kierowanie robotami budowlanymi oznacza pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Główne zadania kierownika robót

Kierownik robót budowlanych prowadzi dokumentację budowy oraz protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, połączenie z obiektami budowlanymi  punktów osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi. Ma on również zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, odpowiednie zabezpieczenie terenu, które znajduje się nad obiektami.

Osoba sprawująca tę funkcję kieruje pracą brygady roboczej i nadzoruje bieżące roboty, dokonuje również nadzoru podwykonawców. Jest to osoba odpowiedzialna za organizowanie przebiegu prac budowlanych, a także zajmuje się analiza dokumentacji technicznej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Kierownik uczestniczy w czynnościach usunięcia stwierdzonych wad.Spoczywa na nim również ważne zadanie rozliczenia robocizny, materiałów, czy różnego typu sprzętu budowlanego. Kierownik robót budowlanych dokonuje opracowania założeń budżetowych oraz wyceny prac budowlanych, zajmuje się także przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Wykształcenie kierownika robót

Minimalne wykształcenie kierownika robót budowlanych to wykształcenie średnie, pożądane jest wykształcenie wyższe budowlane. Musi również posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Tutaj bardzo ważne jest zdanie egzaminu, sprawdzającego poziom posiadanej wiedzy oraz praktyka zawodowa.

Ważnym czynnikiem jest doświadczenie w branży budowlanej, tutaj szukając pracy przede wszystkim liczy się właśnie doświadczenie. Praktyka jest bardzo ważna. Kierownik robót budowlanych musi również mieć prawo jazdy kategorii B, a także posiadać znajomość prawa budowlanego. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com