fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kierownik budowy – zakres obowiązków

Funkcja kierownika budowy jest samodzielną funkcją techniczną. Stanowisko kierownika warunkuje posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i ewentualnie uprawnienia do projektowania. Naczelnym zadaniem kierownika budowy jest przejęcie terenu budowy od inwestora.(uprawnienia budowlane)

Kolejnym krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie tego terenu, razem ze wszystkimi obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi. Zabezpieczyć należy podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Zadaniem kierownika budowy jest sporządzenie dokumentacji budowy.(akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)


Kierownik zobowiązany jest do pilnowania i wykonania wytyczenia geodezyjne danego obiektu. Całokształt prac budowlanych powinien być zgodny z projektami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik jest zobowiązany do dopilnowania realizacji zadań i usunięcia zagrożenia w strefie bezpieczeństwa i zdrowia.

Do opracowania organizacji i technicznych planów prac budowlanych i ich etapów funkcja kierownika jest niezwykle istotna. Wiąże się z rozplanowaniem czasu, który jest potrzebny do ukończenia etapów pracy.(egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Harmonia prac budowlanych

Do zadań kierownika należy zharmonizowanie działań. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas prac budowlanych. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za sporządzenie i zmiany w planie bezpieczeństwa. (program egzamin uprawnienia 2019)

Kierownik ma możliwość zawieszenia prac budowlanych, jeśli uzna, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa. W tej sytuacji natychmiast zawiadomić odpowiednie organy i inwestora.

Do zadań kierownika należy pilnowanie wstępu na budowę i uniemożliwienie go dla osób postronnych. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.