fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prawo budowlane przewiduje, że wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane, ponoszą odpowiedzialność zawodową. Jeżeli popełni się czyn, który skutkuje odpowiedzialnością zawodową, ustawa określa odpowiednią karę. Jak więc wygląda karanie i odpowiedzialność zawodowa w odniesieniu do uprawnień budowlanych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Karanie i odpowiedzialność zawodowa: jak wygląda kara?

Kara może przybrać postać upomnienia połączonego z nakazem podejścia do egzaminu (i jego zdania) w określonym wcześniej terminie. Ukaranie może też nastąpić poprzez nałożenie zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i to od roku do aż 5 lat. W takim przypadku również nakłada się obowiązek zdania egzaminu w wyznaczonym terminie. Termin wspomnianego dwukrotnie egzaminu może oznaczać konkretną datę lub przedział czasowy, w jakim należy ten egzamin zdać. (programy do uprawnień budowlanych)

Karanie i odpowiedzialność zawodowa: wynagrodzenie za szkodę

Konstytucja RP stanowi, że każda osoba ma prawo do otrzymania wynagrodzenia w przypadku wyrządzenia szkody. Dotyczy to przypadków, w których szkoda wynika z działań organu władzy, działań niezgodnych z prawem. Sprawa została rozwinięta w kodeksie cywilnym, tam więc warto szukać więcej informacji. Jeżeli do szkody doszło na drodze wydania prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawy można żądać dopiero po przeprowadzeniu specjalnego postępowania. Ma ono na celu udowodnić niezgodność decyzji czy orzeczenia z obowiązującym prawem. Do tej normy można się również odwołać, gdy orzeczenie lub decyzja były wydane ze względu na niepoprawny akt normatywny. Niepoprawny oznacza w tym miejscu tyle co niezgodny z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową. (uprawnienia architektoniczne)

Karanie i odpowiedzialność zawodowa: bezprawne nałożenie decyzji

Pozbawienie uprawnień lub zakaz wykonywania samodzielnych funkcji mogą być nałożone w sposób bezprawny. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie. Jedną z przesłanek umożliwiających ubiegających się o odszkodowanie jest prawomocna decyzja o utracie uprawnień budowlanych. Tak samo jest w przypadku decyzji o zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej. Kolejna przesłanka to stwierdzenie niezgodności z prawem wspomnianej przed momentem decyzji. Chodzi o decyzję podjętą w postępowaniu właściwym, czyli na przykład w sądzie administracyjnym lub w nadzwyczajnym postępowaniu administracyjnym. Ostatnią przesłanką jest pojawienie się szkody, która ma związek przyczynowy z wydaną decyzją. Warto zapamiętać, że możemy wystąpić o odszkodowanie wtedy, gdy po wniesieniu skargi sąd administracyjny uzna wcześniejszą decyzję za nieważną. Tak więc wygląda karanie i odpowiedzialność zawodowa w kontekście uprawnień budowlanych i samodzielnych funkcji technicznych. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com