fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kanały żeglugowe

Kanały żeglugowe zmieniają swoją szerokość przy połączeniu ze śluzą. Jest ona w tym miejscu większa. Tworzy się w ten sposób awanport górny oraz dolny. Są to miejsca, gdzie możliwe jest mijanie się barek między sobą przy jednoczesnym czekaniu na śluzowanie podczas zajętej komory przez inny wodny obiekty pływający. Awanporty są częstym rozwiązaniem występującym na rzekach.[segregator uprawnienia budowlane]

Śluzy komorowe

W pewnych przypadkach śluzy komorowe są nieekonomiczne. Jest nim na przykład sytuacja, gdy występują duże różnice poziomów pomiędzy stanowiskami śluzy. Możemy zauważyć to podczas przekraczania wododziałów. Tam występują też duże trudności z zaopatrywaniem szczytowym stanowiska kanału. Problemy sprawiają głównie chęci transportowania dużej ilości wody, która potrzebna jest do procesu śluzowania. Wymyślone zostało jednak rozwiązanie umożliwiające pracę w takim przypadku. Wykorzystuje się tu równie pochyłą lub podnośnie pionowe.[akty uprawnienia budowlane]

Kanały żeglugowe

Ruchy statków 

W ogólności ruch statków znajdujących się w podnośniach jest pionowy i odbywa się komorach, które są wypełnione wodą. Wyróżniamy dwa typy komór. Pierwsze z nich są podwieszane na systemie lin i łańcuchów. Są one poruszany przy użyciu silnika i przekładni mechanicznej, które powinny być zaopatrzone w podnośnie mechaniczną. Innym rodzajem komór są takie, które od dołu podpierane są na pływkach.[uprawnienia budowlane testy] Pływaki te zostają zanurzone w studni o poziomie wody regulowanym przy pomocy odprowadzania i doprowadzania wody. Taki rodzaj podnośnic nazywamy hydraulicznymi. Wszystkie komory, gdzie mamy do czynienia z ruchami barek powinny posiadać na obu krańcach szczelne zamknięcia. Otwiera się je w tym samym czasie co zamknięcia na końcach kanałów.[uprawnienia budowlane]

Materiały na budowle wodne

Opisywane wcześniej elementy zazwyczaj wykonywane są ze stali i mają konstrukcję mechaniczną. Beton możemy zauważyć jednie w fundamentach konkretnych urządzeń mechanicznych. Znajduje się go również w przypadku budowy studni podnośni hydraulicznych oraz w fundamentach torów jezdnych pochylni.

Budowa bram awaryjnych

Budowlami awaryjnymi nazywamy budowlę skonstruowane z dwóch przyczółków. Muszą być one w dolnej części ze sobą związane przy użyciu progu. Zaopatruje się je w ruchome zamknięcia jazowe lub ewentualnie we wsporne wrota. Bramy te ustawia się na krańcach odcinków danego kanału, które przebiegają w nasypie. Ich zadaniem jest odcinanie danego odcinka w razie awarii nasypu lub gdy zajdzie potrzeba usunięcia wody w celu wyremontowania danego fragmentu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Mosty kanałowe

Mosty kanałowe są budowane głównie nad dolinami z kanałem o dużej wysokości nasypu lub jeżeli chcemy dołem przepuszczać linię komunikacyjną (drogową lub kolejową). Trzecim przypadkiem budowania tej konstrukcji są sytuację gdy kanał znajduje się nad korytem rzeki. Woda znajdująca się w mostach jest stojąca. W celu zabezpieczenia mostu na obu krańcach umieszcza się bramy awaryjne. Mosty kanałowe są zazwyczaj wykonywane ze stali.

Tunele kanałowe i syfony

Rzadziej spotykaną konstrukcją wodną są tunele kanałowe. Występują one jedynie wtedy, gdy droga wodna znajduje się na terenie górzystym oraz równocześnie gdy głębokość danego wykopu jest zbyt duża. Swoją konstrukcją przypominają sztolnie bezciśnieniowe. Syfony natomiast są konstrukcjami służącymi do przepuszczania małych potoków pod trasą danego kanału. Przepływ odbywa się tam pod ciśnieniem. Budowla syfonu składa się z dwóch studni pionowych lub ewentualnie pochyłych. Są one ze sobą połączone przy użyciu rury w ich dolnej części. Wykonuje się je z żelbetu lub betonu. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com