fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakość przeprowadzanych prac remontowych

Bardzo dużo umów zawartych w związku z wykonaniem budowlanych prac pomija kwestie związane z kryteriami odnośnie oceny jakości prac. Nie odnosi się ona także do procedury związanej z odbiorem takich robót. Kiedy inwestor i wykonawca nie ustalili przed rozpoczęciem prac metod oraz kryteriów do oceny jakości tych prac, takie czynności przeprowadza się zgodnie z zaleceniami, jakie zawarte są w poradnikach akceptowalnych w budowlanym środowisku bądź też w oparciu o warunki techniczne wykonania oraz odbioru budowlanych prac.  Takie działanie pozwoli uniknąć wielu kwestii spornych np. w sytuacji, kiedy inspektor odbierający prace wykorzysta nieodpowiednie metody do odbioru. (uprawnienia budowlane segregator)  

Jakość przeprowadzanych prac remontowych
Jakość przeprowadzanych prac remontowych

Odpowiedni pomiarowy sprzęt

Bardzo ważną kwestią związaną z odpowiednim odbiorem robót jest wykorzystanie właściwego pomiarowego sprzętu. Jednym z elementów kluczowych podczas odbierania podłogowego podkładu cementowego jest zweryfikowanie jego poziomu wilgotności. Dokonanie tego pomiaru za pomocą dotykowego uniwersalnego wilgotnościomierza może być niekiedy bardzo niedokładne i niemiarodajne. Jest to związane z tym, że w wielu przypadkach wymaga on kalibrowania wcześniejszego na próbce wzorowej posiadającej fizyczne właściwości podobne do właściwości podkładowych. Jednocześnie zastosowanie znajduje tu suszarkowa metoda. Do innego przypadku o nietypowym charakterze zalicza się brak posiadania odpowiednich uprawnień do przeprowadzania przez firmę pomiarów.  (uprawnienia budowlane 2022) 

Trzeba mieć na uwadze fakt, że na jakościową ocenę prac wpływają wilgotnościowe i temperaturowe warunki. Pojawiają się one w pomieszczeniu od czasu zakończenia prac, aż do momentu ich odbioru. W zimowym okresie po zakończeniu prac w ramach oszczędności wyłączając ogrzewanie może to przynieść negatywny wpływ na jakość podłogowych podkładów oraz tynków. Ich poziom wilgotności zostanie przekroczony. To spowoduje, że na powierzchni lokalnie pojawią się plamy od wilgoci. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Nieprecyzyjność w umowach

W umowie nieprecyzyjne zapisy oraz brak poprawnie opracowanej technicznej dokumentacji czy formalne zaniechania przez wykonawcę powoduje niekiedy powstawanie sporów i nieporozumień pomiędzy uczestnikami budowlanego przedsięwzięcia, czyli na linii inwestor – wykonawca. Wpływ na to ma także nieznajomość historii realizowania inwestycji przed osoby zajmujące się odbiorem. W związku z tym ważną kwestią jest to, aby każdy z wykonawców remontowych prac znał najczęstsze problemy pojawiające się w czasie odbiorów robót i mógł im odpowiednio wcześniej im zapobiec.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Wykonywanie pomiarów szczelności zgodnie z normą

Pomiary wykonywane podczas przeprowadzania odbioru robót powinny być zgodne z obowiązującą  normą. Wiele firm, które świadczą usługi związane z pomiarami szczelności w budynku nie posiada niestety akredytacji od Polskiego Centrum Akredytacji. W związku z tym stosowany przez takie firmy sprzęt nie jest w żaden sposób potwierdzony, że spełnia wszystkie normowe wymagania. W związku z powyższym trzeba stwierdzić, że odbiory robót powinno w każdym wypadku przeprowadzać się w zgodzie z ustaleniami na linii wykonawca – inwestor. Jeżeli nie ma takich ustaleń, w takim wypadku przeprowadza się je zgodnie z zaleceniami w technicznych warunkach. (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com