fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy

Kierownik budowy i projektant omawiają zmianę w projekcie budowy.
Kierownik budowy i projektant omawiają zmianę w projekcie budowy.

Budowa domu to ekscytujący, ale i wymagający proces. Często w trakcie realizacji projektu pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian. Czy wiesz, jakie modyfikacje w projekcie może wprowadzić kierownik budowy, a które wymagają zgody projektanta lub nawet urzędu? W tym poradniku krok po kroku przeprowadzimy Cię przez meandry prawa budowlanego, wyjaśnimy różnice między zmianami istotnymi i nieistotnymi oraz podpowiemy, jak uniknąć problemów na placu budowy.

Rola kierownika budowy w realizacji projektu

Kierownik budowy otoczony przez grupę robotników, omawiający zmiany w harmonogramie i planach budowy na placu budowy.
Kierownik budowy omawia zmiany w harmonogramie.

Kierownik budowy to osoba, która pełni kluczową rolę w realizacji projektu budowlanego. Jego zadania obejmują m.in. organizację i koordynację prac, nadzór nad bezpieczeństwem oraz zapewnienie zgodności budowy z projektem i przepisami prawa. Jednym z jego uprawnień jest możliwość wprowadzania zmian w projekcie, jednak nie wszystkie modyfikacje leżą w jego gestii.

Zmiany w projekcie budowlanym a prawo budowlane

Prawo budowlane ściśle reguluje kwestie związane ze zmianami w projekcie. Zgodnie z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, zmiany w projekcie budowlanym można wprowadzać jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy wpisem do dziennika budowy. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które omówimy poniżej.

Zmiany istotne i nieistotne – poznaj różnice

Plany budowlane z naniesionymi poprawkami i zaznaczeniami na czerwono.
Plany budowlane z naniesionymi poprawkami.

Zmiany w projekcie budowlanym dzielimy na istotne i nieistotne. Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe, ponieważ determinuje ona procedurę wprowadzania zmian oraz osoby odpowiedzialne za ich zatwierdzenie.

Zmiany istotne w projekcie

Zmiany istotne to takie, które wpływają na:

 • konstrukcję obiektu,
 • zmianę jego charakterystyki użytkowej,
 • zmianę wielkości lub układu pomieszczeń,
 • zmianę sposobu użytkowania obiektu,
 • zmianę instalacji,
 • zmianę bezpieczeństwa pożarowego,
 • zmianę warunków higienicznych lub zdrowotnych,
 • zmianę ochrony środowiska,
 • zmianę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przykłady zmian istotnych:

 • Zmiana powierzchni zabudowy domu
 • Dodanie lub usunięcie kondygnacji
 • Zmiana konstrukcji dachu
 • Zmiana sposobu ogrzewania domu (np. z gazowego na pompę ciepła)
 • Zmiana zamierzonego sposobu użytkowania obiektu (np. z mieszkalnego na usługowy)

Wprowadzenie zmian istotnych wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Wniosek o zmianę pozwolenia składa się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Do wniosku należy dołączyć projekt zamienny, czyli zaktualizowany projekt budowlany uwzględniający wprowadzone zmiany. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Zmiany nieistotne w projekcie

Zmiany nieistotne to takie, które nie wpływają na wymienione wyżej aspekty. Zazwyczaj dotyczą one drobnych modyfikacji, które nie mają znaczącego wpływu na funkcjonalność, bezpieczeństwo czy estetykę budynku.

Przykłady zmian nieistotnych:

 • Zmiana układu ścian działowych
 • Zmiana materiałów wykończeniowych
 • Zmiana kolorystyki elewacji

Zmiany nieistotne może wprowadzić kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Nie wymagają one uzyskania zgody projektanta ani urzędu.

Kiedy kierownik budowy może wprowadzać zmiany?

Kierownik budowy aktualizuje dokumentację powykonawczą.
Kierownik budowy aktualizuje dokumentację powykonawczą.

Kierownik budowy może samodzielnie wprowadzać zmiany nieistotne w projekcie. W przypadku zmian istotnych musi on uzyskać zgodę projektanta oraz inwestora, a następnie wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.

Jak wprowadzać zmiany w projekcie?

Proces wprowadzania zmian w projekcie zależy od tego, czy są to zmiany istotne czy nieistotne.

Zmiany nieistotne:

 1. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy, opisując wprowadzane zmiany.
 2. Zmiany są wprowadzane na placu budowy.
 3. Po zakończeniu prac kierownik budowy aktualizuje dokumentację powykonawczą.

Zmiany istotne:

 1. Inwestor zwraca się do projektanta z prośbą o opracowanie projektu zamiennego.
 2. Projektant opracowuje projekt zamienny i przekazuje go inwestorowi.
 3. Inwestor składa wniosek o zmianę pozwolenia na budowę do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.
 4. Starostwo lub urząd wydaje decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
 5. Kierownik budowy wprowadza zmiany na placu budowy zgodnie z projektem zamiennym.
 6. Po zakończeniu prac kierownik budowy aktualizuje dokumentację powykonawczą.

Zmiany w projekcie domu a projekt zagospodarowania działki

Kierownik budowy z planami zagospodarowania działki i domu, omawiający zmiany z architektem na placu budowy.
Kierownik budowy z planami zagospodarowania działki i domu, omawiający zmiany z architektem na placu budowy.

Oprócz zmian w samym projekcie domu, kierownik budowy może również wprowadzać modyfikacje w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania działki lub terenu, o ile nie są one istotne. Przykładowo, może zdecydować o przesunięciu ogrodzenia czy zmianie lokalizacji altany.

Należy jednak pamiętać, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki, takie jak zmiana lokalizacji budynku czy zmiana sposobu odprowadzania ścieków, wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w urzędzie.

Zmiany w gotowym projekcie domu

Często inwestorzy decydują się na budowę domu według gotowego projektu. Czy w takim przypadku możliwe są zmiany? Oczywiście, że tak! Kierownik budowy może wprowadzić zarówno zmiany nieistotne, jak i istotne, o ile nie naruszają one warunków pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany nieistotne w gotowym projekcie domu, takie jak zmiana układu ścian działowych czy zmiana materiałów wykończeniowych, można wprowadzić wpisem do dziennika budowy. Natomiast zmiany istotne, np. zmiana powierzchni zabudowy czy zmiana źródła ciepła do ogrzewania, wymagają uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.

Wprowadzanie zmian w projekcie na etapie budowy

Kierownik budowy konsultujący zmiany z robotnikami na placu budowy, w tle widoczna konstrukcja domu w trakcie budowy.

Wprowadzanie zmian w projekcie domu jest możliwe na każdym etapie budowy. Jednak im później zdecydujemy się na modyfikacje, tym mogą one być bardziej kosztowne i czasochłonne. Dlatego warto dokładnie przemyśleć wszystkie zmiany już na etapie projektowania.

Koszty zmian w projekcie

Koszty zmian w projekcie zależą od ich charakteru oraz etapu, na którym są wprowadzane. Zmiany nieistotne zazwyczaj nie generują dodatkowych kosztów, poza ewentualnym zakupem innych materiałów. Natomiast zmiany istotne mogą wiązać się z koniecznością wykonania projektu zamiennego, uzyskania zmiany pozwolenia na budowę oraz dodatkowymi pracami budowlanymi.

Praktyczne porady dla inwestora

 • Planuj z wyprzedzeniem: Staraj się przewidzieć możliwe zmiany już na etapie projektowania. Im wcześniej wprowadzisz modyfikacje, tym mniej problemów napotkasz w trakcie budowy.
 • Konsultuj się z fachowcami: Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian skonsultuj się z kierownikiem budowy oraz projektantem. Oni najlepiej doradzą, czy dana zmiana jest możliwa i jakie są jej konsekwencje.
 • Pamiętaj o dokumentacji: Wszystkie zmiany w projekcie muszą być odpowiednio udokumentowane. Kierownik budowy powinien dokonywać wpisów do dziennika budowy, a w przypadku zmian istotnych należy uzyskać zmianę pozwolenia na budowę.
 • Komunikuj się z wykonawcami: Informuj wykonawców o wszelkich zmianach w projekcie. Unikniesz w ten sposób nieporozumień i opóźnień na budowie.
 • Bądź elastyczny: Budowa domu rzadko przebiega zgodnie z planem. Bądź przygotowany na niespodzianki i elastycznie podchodź do wprowadzania zmian.

Podsumowanie

Wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym to złożony proces, który wymaga znajomości prawa budowlanego oraz ścisłej współpracy między inwestorem, projektantem a kierownikiem budowy. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Ci zrozumieć, jakie zmiany możesz wprowadzić samodzielnie, a które wymagają uzyskania zgody urzędu. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z fachowcami, aby uniknąć problemów na placu budowy.

Chcesz zostać kierownikiem budowy?

Grupa osób uczestniczących w szkoleniu budowlanym w sali wykładowej; wykładowca w kasku budowlanym omawia projekt budowy z projekcjami na ścianie, uczestnicy uważnie słuchają, na stołach leżą plany budowlane i notatki.

Jeśli interesuje Cię tematyka budowlana i chciałbyś zdobyć uprawnienia budowlane, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie uprawnienia-budowlane.com. Nasi doświadczeni wykładowcy przygotują Cię do egzaminu na kierownika budowy lub inną specjalność budowlaną. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij swoją karierę w branży budowlanej!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com