fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Jak zostać wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Uprawnienia budowlane wraz z członkostwem okręgowej izby inżynierów budownictwa są absolutną koniecznością, by móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Aby uzyskać wpis na tę listę musimy przygotować i złożyć wniosek o członkostwo w okręgowej izby inżynierów budownictwa. (testy uprawnienia budowlane 2020)

Jak wyglądają dokładne kroki, które musimy przedsięwziąć by zostać członkiem izby? Powyższy dokument musi być oryginalny. Do tego wniosku dołączamy oryginał uprawnień budowlanych (może być też uwierzytelniona kopia). Co więcej musimy przedstawić dowód uiszczeni opłaty, może być on po prostu do wglądu lub możemy załączyć oryginał czy też uwierzytelnioną kopię. Jest jeszcze jeden niezbędny dokument, a mianowicie polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, również w formie oryginału lub uwierzytelnionej kopii. (materiały do egzaminu na uprawnienia)

Dobrze jest jednak wiedzieć, że każda izba może mieć inne wymagania odnośnie dokumentacji, ponieważ nie ma przepisów dokładnie to określających. Najczęściej należy zaprezentować dokumenty oryginalne, bądź potwierdzone notarialnie kopie. Aby móc swobodnie pełnić samodzielne funkcje techniczne musimy otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo w okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Najczęściej okres oczekiwania na taki wpis to około miesiąc. (program do egzaminu)

Kto sprawdza wnioski

Cały proces sprawdzania, czy przedstawione wnioski są kompletne leży po stronie rady okręgowej izby inżynierów budownictwa. Jeśli zdarzy się sytuacja, że brakuje jakiegoś dokumenty, inżynier musi w okresie 7 dni od otrzymania wezwania przedstawić wspomniany dokument. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy brak nie zostanie cofnięty jest to jednoznaczne z niedokonaniem wpisu, ponieważ sprawa pozostanie nie rozpoznana. (wybierz program do egzaminu)

Głównym zadaniem izby jest upewnienie się, że zakres i specjalność inżyniera umożliwia mu członkostwo. Sama decyzja przyjmuje formę uchwały, która inżynier otrzymuje pocztą za poświadczeniem odbioru. Można też jednak odebrać tę decyzję osobiście. Ponadto izba jest uprawniona do wydania oświadczenia o członkostwie w izbie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.