fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Godnym uwagi jest fakt, że egzamin na uprawnienia budowlane otwiera drzwi do wykonywania zawodu w branży budowlanej. Istotnie składają się na niego część pisemna oraz ustna. Egzamin pisemny ma formę testu (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Czas jego trwania uzależniony jest od rodzaju uprawnień wybranych przez kandydata. Może zatem zawierać od 30 do nawet 90 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane

Jakie wiadomości sprawdzane są na egzaminie pisemnym?

Ważnym aspektem jest to, że aby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu należy udzielić poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań. Oczywiście podczas testu sprawdzana jest wiedza kandydata z różnych zakresów. I tak 10% pytań dotyczy przepisów postępowania administracyjnego (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Z kolei 20% poświęconych jest przepisom dotyczącym warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Istotnie aż 70% pytań dotyczy prawa budowlanego oraz wszelkich innych ustaw. Są one związane z zakresem uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat. Dotyczą również aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jak rozdysponować swój czas podczas pisania egzaminu?

Oczywiście bardzo ważne jest to, aby starczyło nam czasu na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Warto zatem wiedzieć, że na egzaminie pisemnym przewidziane jest 1,5 minuty na jedno pytanie. W związku z tym czas trwania egzaminu zależy od ilości pytań (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie czas rozpoczęcia egzaminu wskazuje przewodniczący komisji kwalifikacyjnego lub jego zastępca. Dopiero wtedy kandydat może zacząć rozwiązywać test. Wybrane odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie.

Godnym uwagi jest fakt, że egzamin pisemny rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Poza tym izba przeprowadza go na podstawie tych samym testów (nauka do uprawnień budowlanych).

Jak wygląda egzamin ustny na uprawnienia budowlane?

Istotnie w przypadku części ustnej egzamin przebiega zupełnie inaczej (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Przede wszystkim kandydaci udzielają ustnych odpowiedzi na losowane pytania. Zestaw pytań zawiera 5-10 pytań, które związane są z rodzajem uprawnień, o które stara się kandydat. Oczywiście znajdują się w nim pytania związane z zakresem specjalności uprawnień wybranych przez kandydata. Poza tym pytania dotyczą umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa (egzamin na uprawnienia budowlane). Jak również umiejętności stosowania wiedzy technicznej w czasie wykonywania praktyki zawodowej.

Ważnym aspektem jest to, iż jedno pytanie ma charakter praktyczny. Oznacza to, że kandydat musi wykonać zadanie projektowe lub rozwiązać określone zagadnienie związane z prowadzeniem budowy. Należy pamiętać, że łączny czas trwania egzaminu ustnego wynosi 60 minut, z czego 25 przeznaczone jest na przygotowanie odpowiedzi.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com