fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane, jak każdy tego typu sprawdzian wiedzy, jest dużym wyzwaniem. Zwłaszcza, że większość z nas ma już dawno za sobą studia i związane z nimi „zaliczenia”. Jednak nie taki diabeł straszny… Grunt to być dobrze przygotowanym i nie liczyć bezkrytycznie na swoje szczęście.

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesień 2019r. odbędzie się w listopadzie 2019 r (dla specjalności architektonicznej 9 grudnia 2016 r.). Egzamin odbywa się we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa w tym samym czasie. Przeprowadzany jest on w formie testu jednokrotnego wyboru (A,B,C). Pytania na egzaminie są różne dla poszczególnych specjalności, ponieważ innej wiedzy wymaga się od konstruktora, innej od elektryka a jeszcze innej od osoby zdającej uprawnienia w specjalności sanitarnej. Jednak dla poszczególnych specjalności pytania są takie same w całej Polsce.

Do egzaminu mogą podejść wyłącznie osoby, którym pozytywnie zaopiniowano złożone dokumenty. O tym fakcie dowiadujemy się z listu poleconego, który zostanie nam doręczony najpóźniej miesiąc przed egzaminem. Będzie tam również informacja o terminach egzaminu pisemnego oraz ustnego jak również o miejscu gdzie egzamin zostanie przeprowadzony.

Ilość pytań oraz czas jest uzależniona od zakresu uprawnień i przedstawia się następująco:

Rodzaj i zakres uprawnień Ilość pytań Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi Czas trwania egzaminu
uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego.
68 135 min.
uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego.
57 115 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.
45 90 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania ro botami budowlanymi 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.
34 70 min.
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.
34 70 min.

 

Grunt to się dobrze przygotować…. Dobrze, czyli jak? Najlepszym rozwiązaniem jest nauczenie się pytań, które zawarte są w  naszym programie znajdującym się na stronie http://uprawnienia-budowlane.com/uprawnienia-budowlane. Wybierz wygodny dostęp do programu (na komputer – jeśli będziesz pracował na jednym urządzeniu i nie masz stałego dostępu do internetu, android – jeśli chcesz uczyć się na telefonie, lub online- jeśli chcesz uczyć się na kilku urządzeniach i masz stały dostęp do internetu). Powtarzalność pytań z programu na egzaminie jest tak wysoka, że jeśli nauczysz się tych pytań masz gwarancję zdania egzaminu pisemnego i dobrego przygotowania do egzaminu ustnego.

Na egzamin nie zapomnij zabrać swojego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, gdyż będzie on sprawdzany. Po zajęciu miejsca na sali uczestnikom egzaminu zostaną rozdane testy. Upewnij się czy otrzymałeś/aś formularz przeznaczony dla swojej specjalności. Błędy co prawda zdarzają się rzadko, ale czasami lepiej dmuchać na zimne. Test przeprowadzany jest w formie papierowej i musi być rozwiązany techniką trwałą (nie ołówkiem). Nie ma dodatkowej karty odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem. Jeśli uznamy że popełniliśmy błąd i swoją odpowiedź chcemy zmienić należy ten fakt zgłosić komisji. Wówczas jeden z przedstawicieli podpisze się przy danym pytaniu, tak aby nie było niejasności która odpowiedź według nas jest poprawna. Oczywiście nie ma ograniczenia co do ilości wprowadzania takich zmian. Nie ma również punktów ujemnych za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi, dlatego jeśli nie znasz odpowiedzi na dane pytanie lepiej zaznaczyć jakąkolwiek odpowiedź (masz 33,3% szans że trafisz). Czasu na rozwiązanie testu jest naprawdę dużo. Większość osób oddaje wypełniony test przed planowanym zakończeniem egzaminu.

Komisja egzaminacyjna sprawdza testy w trakcie egzaminu lub zaraz po jego zakończeniu. Wyniki są ogłaszane jeszcze tego samego dnia. Warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu ustnego jest pozytywnie zaliczony egzamin pisemny, dlatego warto zaczekać chwilę po egzaminie pisemnym, aby poznać swój wynik. Wynik egzaminu pisemnego jest ważny przez trzy lata. Co w praktyce oznaczy, że jeśli powinie nam się noga na egzaminie ustnym, lub z jakichś przyczyn nie możemy podejść do części ustnej egzaminu to w przyszłej sesji (lub w ciągu kolejnych sesji, aż przez 3 lata) nie musimy powtarzać egzaminu pisemnego. Jeśli jednak nie uda nam się zaliczyć egzaminu pisemnego to kolejne podejście mamy najwcześniej za 3 miesiące. Oczywiście Izba ma możliwość organizowania egzaminów częściej niż 2 razy w roku (stąd ten termin 3 miesięcy), jednak nie jest to praktykowane.

Podstawą prawną przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane jest: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com