fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń inżynier zyskuje kluczowe uprawnienia budowlane (uprawnienia budowlane). Są to prawo do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi związanymi z konkretnymi obiektami. Pierwszymi obiektami są określone w przepisach o drogach publicznych – drogowe obiekty inżynierskie. Drugim – kolejowe obiekty inżynieryjne, czyli m.in. mosty, wiadukty, tunele liniowe, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych (programy do uprawnień budowlanych). Ponadto: ściany oporowe, inne obiekty zawarte w przepisach w sprawie warunków technicznych odpowiadającym budowlom kolejowym i ich usytuowaniu.

Uprawnienia w specjalności mostowej

Skupiając się na uprawnieniach w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń, dają one prawo do obliczania światła przepustów i mostów. Natomiast uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie takich obiektów, jak: przepusty lub jednoprzęsłowe obiekty mostowe.

Uprawnienia w specjalności drogowej

Z kolei uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ww. specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą konkretnych obiektów. Są to drogi i przepusty w rozumieniu przepisów o drogach publicznych (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Wyłączone są tutaj drogowe obiekty inżynierskie. Drugimi obiektami są drogi i przepusty dla ruchu oraz postoju statków powietrznych.

Specjalność drogowa – uprawnienia budowlane

Specjalność inżynieryjna drogowa w ograniczonym zakresie uprawnia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi danych obiektów. Należą do nich: drogi na terenie lotniska – przeznaczone do ruchu i postoju statków powietrznych. Jak również przepusty i drogi dojazdowe, lokalne, wewnętrzne – zgodnie z przepisami o drogach publicznych oprócz drogowych obiektów inżynierskich.

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – uprawnienia budowlane

Uprawnienia w ww. specjalności dają prawo do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi konkretnych obiektów (egzamin na uprawnienia budowlane). Są to: morskie budowle hydrotechniczne, budowle hydrotechniczne tymczasowe oraz stałe.

Należy pamiętać, iż uprawnienia w ograniczonym zakresie w ww. specjalności pozwalają jedynie na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie obiektów IV klasy ważności lub IV klasy – obszar chroniony.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.