fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakie są wymagania przy zatrudnianiu osób na stanowisko inżyniera budowy? Co należy umieć, a czego możesz się nauczyć wykonując ten zawód?  Jakie obowiązki ma inżynier budowy? Chcesz wiedzieć więcej?

inżynier budowy
inżynier budowy

Inżynier budowy musi posiadać wykształcenie wyższe budowlane i ewentualnie mieć specjalizację. Aby móc samodzielnie pracować na budowie lub w biurze projektowym należy wykazać się posiadaniem uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane zdobywa się na podstawie egzaminu, jednak do jego przystąpienia wymagana jest praktyka odpowiednio na budowie lub w biurze i na budowie.Dlatego praca inżyniera budowy to pewnego rodzaju praktyka, która prowadzi do zdobycia uprawnień i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Inżynier budowy powinien charakteryzować się precyzją i ścisłością myślenia, zdolnością geometrycznego i analitycznego myślenia, cechami przywódczymi, charyzmą, rzetelnością, obowiązkowością, sumiennością, umiejętnością pracy w zespole, dyspozycyjnością i uczciwością.

Inżynier budowy pracuje głównie na placu budowy i w biurze. W związku z różnorodnością prac jakie są wpisane w ten zawód, inżynier budowy musi kontaktować się ze specjalistami z różnych dziedzin. Czas pracy inżyniera wynosi 8 godzin, jedna zdarza się, że ze względu na terminowość musi pracować dłużej. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien przestrzegać zasad BHP czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ważne jest noszenie ubioru roboczego oraz kasku, który chroni głowę w nagłych sytuacjach.

 

Do obowiązków inżyniera budowy należą głównie:

 • przygotowanie przedmiarów i obmiarów do wyceny,
 • obsługa dokumentacji technicznej budowy,
 • pilnowanie terminowości wykonywanych prac zgodnie z narzuconym harmonogramem,
 • monitorowanie dostaw materiałów i sprzętu,
 • kontrola materiałów budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją techniczną,
 • nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej,
 • sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej,
 • sprawdzenie protokołów odbioru rusztowań, kontenerów itd.,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi na budowie pod nieobecność i z upoważnienia kierownika budowy,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji budowy,
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.

Inżynier budowy odpowiada głównie za:

 • terminowość dostaw,
 • terminowe odpowiadanie na zapytania ofertowe,
 • terminową realizację prac budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej (powykonawczej) zgodnie z wymaganiami normowymi i polskim prawem.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy inżyniera? Sprawdź tutaj.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com