fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Inteligentne rodzaje kolejowych rozjazdów

W przyszłości inteligentne rodzaje rozjazdów kolejowych będą mogły dokonywać raportów kluczowych wydajnościowych wskaźników. Będą one miały formę diagnostycznych danych, które odnosić się będą do technicznego obecnego stanu. Podstawowe rodzaje komunikatów powinny skupić się na protokółowaniu przynajmniej dwóch wariantów.  (uprawnienia budowlane program)  Pierwszym z nich są realizowane wszystkie poprawne procesy o charakterze użytkowo – funkcjonalnym. Drugi wariant określa, że techniczne parametry mają wskazywać konieczność interweniowania służb zajmujących się utrzymaniem ruchu, w obszarze oznaczonym jako A. Można powiedzieć, że jest to obecnie marzenie osób, które sprawują odpowiedzialność związaną z eksploatowaniem budowli. (uprawnienia budowlane)

Inteligentne rodzaje kolejowych rozjazdów
Inteligentne rodzaje kolejowych rozjazdów

Zmiany w eksploatacyjnych procesach

W kolejowych liniach zachodzą zmiany w eksploatacyjnych procesach. W związku z tym powstają nowe rodzaje tendencji. Przede wszystkim występuje tendencja do zwiększania prędkości w czasie poruszania się szynowych pojazdów i zwiększania na oś nacisków. Wzrasta tendencja do tego, aby w skali rocznej było coraz więcej kursów oraz więcej linii kolejowych. Ważną kwestią jest także ograniczenie wejść na tory, aby zapobiegać wypadkom. Kadra, która jest odpowiedzialna za utrzymanie torów powinna zostać ograniczona. W związku z tym powstawałyby wyzwania odnośnie dostępności, niezawodności, konieczności dokonywania kosztowych kalkulacji rozjazdów w całym budowlanym cyklu życia. Wyzwania dotyczyły by również kwestii związanej z rosnącym zapotrzebowaniem na wiedzę pochodzącą z monitoringu i diagnostyki zdalnej budowli oraz urządzeń, jakie z nią współpracują. (uprawnienia budowlane 2022) 

Efektywne operacyjne decyzje odnośnie kolejowych linii

Wszelkie informacje o eksploatacji, technicznym stanie urządzeń oraz o zachodzących zdarzeniach są kluczowe, w celu podejmowania efektywnych operacyjnych decyzji. Proces zidentyfikowania problemów, jakie zachodzą w kolejowych liniach na terenie Europy stwarza konieczność  podejmowania szeregu działań, w celu poruszenia oraz rozwiązania kwestii związanych ze zbieraniem wyników w efektywny sposób z monitorowania rozjazdu oraz jego diagnostyki. Ważne jest też skuteczne i poprawne zinterpretowanie osiągniętych wyników, umiejętność podejmowania czasami trudnych decyzji i wdrażanie zapobiegawczych działań. Podejmowanie działań w tym zakresie pozwoli usprawnić wszelkie prace i efektywnie zarządzać kolejowymi liniami.  (uprawnienia budowlane program) 

Rozjazdy na terenie Europy

W Europie szynowa infrastruktura odpowiada za wypadki kolejowe w około 23%, a na świecie jest to aż 50%. Te statystyki pokazują, jak ważną kwestią jest zastosowanie w niedalekiej przyszłości innowacyjnych technologii związanych z monitorowaniem szynowej infrastruktury oraz z jej diagnostyką. Patrząc pod kątem historycznym systemy, jakie służą do monitorowania opracowano i wykorzystano jako pewnego rodzaju środek, który miał zastępować wizualne kontrole w kolejowym ruchu. W ostatnich latach kolejowi eksperci odpowiedzialni byli za inspekcję, ocenę, pomiaru oraz diagnostykę. Polegano na ich doświadczeniu związanym z usuwaniem usterek. W tej chwili zapotrzebowanie kolejowych organizacji na wdrażanie diagnostycznej zintegrowanej platformy jest coraz większe. To pozwoli uniezależnić się od firm dostarczających sprzęty oraz oprogramowania do nich.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com