fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa, nazywana także instalacją wodną (wodociągiem) są to różnego rodzaju przewody i armatury, tworzące ze sobą układ. Pozwalają one zapewnić ciepłą oraz zimną wodę w budynku. (uprawnienia budowlane program 2019) Woda ta musi spełniać standardy i być bezpieczna do spożycia dla człowieka.

Instalacje można podzielić na:

  • -instalację wodociągową wewnętrzną- instalacja, która znajduje się wewnątrz budynku,
  • -instalację wodociągową zewnętrzną- instalacja wychodząca na zewnątrz budynku i prowadzona do przyłącza wodociągowego.

Zbiór takich instalacji w większej skali nazywany jest siecią wodociągową. (egzamin na uprawnienia budowlane)

MONTAŻ

Przewody instalacji wodociągowej powinny znajdować się poniżej głębokości przemarzania gruntu. Elementy metalowe należy uziemić, aby zniwelować zagrożenie porażeniem. Nie mogąone znajdować się zbyt blisko innych sieci przyłączeniowych i urządzeń takich jak: kable sieci energetycznej, czy też kable telekomunikacyjne- mogłoby to skutkować ich zamoknięciem  i w konsekwencji awarią. (segregator z aktakmi prawnymi na uprawnienia budowlane 2019) Należy zachować również 2-metrowy odstęp od najbliższych roślin, typu drzewa albo krzewy. Przewody instalacji wodociągowej zewnętrznej należy ułożyć na minimalnie  10cm podsypki z piasku.Pamiętać trzeba przy tym o uformowaniu spadku w stronę przewodu ulicznego.

Należy zadbać o to, aby rurociągi nie załamywały się zbyt ostro ponieważ w trakcie eksploatacji może dojść do trwałego zapowietrzenia instalacji wodociągowej albo do utworzenia tzw. worków wodnych. Są to miejsca, z których nie ma później możliwości usunięcia wody. Nie powinno się także łączyć elementów miedzianych i stalowych. Prowadzi to do elektrokorozji elementów wykonanych ze stali, co skutkuje zniszczeniem elementów instalacji. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Do elementów instalacji wodnej zalicza się:

  • -elementy liniowe- służą do transportu wody w budynku przy zachowaniu jej odpowiednich parametrów. Do elementów liniowych zalicza się również kształtki i łączniki.
  • -elementy do monitorowania i sterowania przepływem wody- dzieli się je na armaturę regulacyjną (są to między innymi zawory i kurki, które służą do zamykania wylotów w instalacji), armaturę zabezpieczającą(filtry, które mają za zadanie usuwanie zbędnych i szkodliwych dla ludzi substancji
    z przepływającej przez przewody wody), armaturę pomiarową(różne rodzaje wodomierzy, z czego każdy ma swoją funkcję) oraz armaturę czerpalną(są to kurki, zwykle montowane na elewacjach, służące do pobierania wody bezpośrednio z instalacji wodociągowej).
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com