fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Chcąc wykorzystać daną infrastrukturę do zainstalowania kabli światłowodowych należy w pierwszej kolejności przeprowadzić testy, które pozwolą ocenić jej przydatność pod kątem inwestycji. Dokonując analizy dotyczącej przeznaczenia kablowej kanalizacji trzeba zastanowić się nad kilkoma czynnikami określającymi zastosowanie odpowiednich rozwiązań (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane) W definicjach nie występuje pojęcie tzw. załamania trasy, co powoduje, że przebieg kanalizacji kablowej staje się prostolinijny. W ten sposób trzeba zastosować dodatkowy element w postaci studni. Warto zadbać, aby infrastruktura pod instalację światłowodową była odpowiednia.

Infrastruktura pod instalację światłowodową
Infrastruktura pod instalację światłowodową

Problemy z eksploatacją kabli światłowodowych

Jak przy każdej przeprowadzanej inwestycji, w tym przypadku przy kanalizacji kablowej mogą pojawić się problemy z eksploatacją kabli światłowodowych. Niekiedy zapas kabla może ulec przesunięciu, bądź też trzeba go wymienić. Co w takiej sytuacji? (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Nie mamy czego się obawiać. Przebudowa instalacji ma często miejsce w branży budowlanej i do tej pory nie wykryto problemów związanych z przesuwaniem się w rurach kabli. Nawet w przypadku starych instalacji, które są już od wielu lat, takie problemy nigdy nie wystąpiły. Przestrzegając wszystkie wytyczne oraz normy podczas wykonywania instalacji i stosowanie nadzoru sprawia, że takiego rodzaju problemy, jak np. przesuwanie się kabli jest zniwelowane. Problem może stanowić tu np. zastosowanie nieodpowiednich materiałów przy instalowaniu kabli. Jednak nie jest to bezpośrednio powiązane z projektem. Instalowanie kabli jest to odrębny etap, tak samo jak kontrola oraz odbiór prac. Z tego względu gwarancje są tu rozdzielone.

Przesuwanie się kabla na prostolinijnych odcinkach kanalizacji kablowej

Istniejący kabel może przesuwać się w sytuacji, gdy stosuje się prostolinijne odcinki kanalizacji kablowej. Jeżeli siła tarcia jest duża, w takim wypadku stosuje się pneumatyczno – strumieniową metodę, która powoduje zmniejszenie siły związanej z tarciem. Rozważając badania, wyniki, jak i praktykę należy zastanowić się, czy w takiej sytuacji nie warto zainstalować studni. Badania wskazują też, że prościej zachować poprawne parametry dotyczące kanalizacji, kiedy zastosowanie znajdują łuki. Są one lepszym rozwiązaniem niż studnie. Oprócz tego łuki posiadają także inne zalety, takie jak zmniejszenie kosztów związanych z budową oraz z eksploatacją czy większa odporność na wszelkie przejawy wandalizmy. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

Minimalizowanie zagrożeń płynących z infrastruktury podczas zakładania kabli światłowodowych

Chcąc montować kable światłowodowe, ważnym aspektem jest infrastruktura, która musi spełniać szereg wymagań. Musi ona równocześnie minimalizować płynące zagrożenia dla funkcjonalności telekomunikacyjnej sieci. Z tego względu projektuje się, a w dalszym etapie wykonuje kanalizacje kablowe, a głównie wtórne oraz technologiczne kanały pod kątem możliwości zainstalowania światłowodów.

Projektant, tak samo jak wykonawca musi znać techniczne przepisy dotyczące kanalizacji kablowej. Ważne jest też ich doświadczenia, kreatywność oraz współpraca między sobą na wszystkich etapach inwestycyjnych. W przypadku rozwiązań, które wykazują się korzyściami dla inwestorów niekiedy modyfikuje się przepisy. W ten sposób powstają nowe rodzaje standardów. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.