fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Hutniczy cement – czym jest?

Cement hutniczy to dokładnie zmielona mieszanina cementowego klinkieru z wielkopiecowym granulowanym żużlem. Zgodnie z normą PN/B-30005 która mówi, że w hutniczym cemencie nie może być więcej niż 85% granulowanego żużla i nie może być go także mniej niż 20% (nauka do uprawnień budowlanych). W rzeczywistości oba składniki są w przybliżeniu ze sobą równe pod względem ilościowym. Podczas mielenia klinkieru dodawana jest niewielka ilość gipsu, aby przyspieszyć i uregulować dane wiązania. Wymagania dotyczące stałej objętości, warunków wiązania oraz wytrzymałości są identyczne, jak dla portlandzkiego zwykłego cementu, który ma markę 250. Czas wiązania wymagany przez normę wynosi nie wcześniej niż po upływie 40 minut dla początku wiązania, a koniec nie później niż po 10 godzinach od rozpoczęcia prób za pomocą przyrządu o nazwie Vicata.

Hutniczy cement
Hutniczy cement

Do czego nadaje się hutniczy cement?

Hutniczy cement nadaje się do betonów, żelbetonów, zapraw, tak samo jak portlandzki rodzaj cementu (program uprawnienia budowlane). Jednak nie należy używać go przy niskich temperaturach bez dodatkowych zaradczych środków. Podczas zimy nie wolno używać go bez cieplaków do betonowych cienkościennych konstrukcji. Deskowanie trzeba obficie nawilżać a beton oraz inne wyroby polewać obficie. Nie można jednak dopuścić do choćby powierzchniowego wyschnięcia przed rozdeskowaniem ostatecznym. Terminy dotyczące rozdeskowania betonów wynoszą nieco więcej czasu niż w przypadku użycia portlandzkiego cementu. Hutniczy cement nadaje się znacznie lepiej niż portlandzki do betonów, na które oddziałują morskie wody, kwaśne oraz wyższe temperatury.

Wytrzymałość hutniczego cementu

Wytrzymałość hutniczego cementu, który ulega twardnieniu w środowisku wodnej pary ulega szybkiemu wzrostowi. Dlatego też cement ten nada się przy wyrabianiu betonu, tam gdzie przewiduje się naparzanie. Gospodarczą ważną zaletą hutniczego cementu jest dwukrotnie niższe zużycie węgla przy jego wyrobie, niż ma to miejsce w sytuacji portlandzkiego cementu (program egzamin uprawnienia 2021). To przynosi duże oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów.

Właściwości hutniczego cementu

Właściwości hutniczego cementu zbliżone są do portlandzkiego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Jednak posiada on kilka różnic. W pierwszych tygodniach ulega wolniejszemu twardnieniu i wykazuje znaczne opóźnienie przyrostu związanego z wytrzymałością przy chłodnych temperaturach. Wynoszą one poniżej 10°C. Jest on bardziej wrażliwy na proces przedwczesnego wysychania oraz ma większą odporność na działania kwaśnych wód. Cechuje się także dużą odpornością na wysokie temperatury. Hutniczy cement po dłuższym niż 3 miesiące przechowywaniu należy poddać badaniu przed jego zastosowaniem.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com