fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grunty wysadzinowe

Grunty, cechujące się zdolnością do zwiększania objętości w wyniku zamarzania. Tworzą się w nich  tak zw. soczewki lodowe, które powiększają się poprzez kapilarne podciąganie wody gruntowej.  Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu wysadzin są ujemne temperatury, a także odpowiedni skład gleby ( zawieranie więcej niż 3% cząsteczek mniejszych od 0, 002 mm przy glebach różnoziarnistych i ponad 10% tychże przy glebach równoziarnistych), jak i niski współczynnik wodoprzepuszczalności i wysoki kapilarności (uprawnienia budowlane)

Do takich gleb zaliczają się; torfy, gliny, grunty organiczne ,iły, piaski pylaste

Proces powstawania:

 • – Wpierw występuje zamarzanie podłoża gruntowego, następnie powstają tak zwane soczewki lodowe.  Potem w wyniku zjawiska kapilarności wody z niższych sfer przemarzania podciągają się do soczewek
 • – Efektuje to zwiększeniem objętości soczewek i gruntu

Zagrożeń dla budowy wynikających z  takich gruntów jest wiele:

 • – Zachodzą zmiany fizyczne w gruntach – zwiększenie wilgotności a także zmniejszenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
 • – Grunt traci na swoich parametrach wytrzymałościowych (spójność, kąt tarcia wewnętrznego czy moduł odkształcenia)
 • – zniszczenia na torowiskach poprzez odkształcanie się torów
 • – możliwość osunięcia sie skarp i wykopów przy roztopach
 • -Podczas wiosennych roztopów część gruntu rozmarza a część zostaje zamarznięta, co powoduje przemieszczanie się podłoża, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń fundamentów (egzamin ustny)
 • – Nośność fundamentów zostaje zmniejszona, jest niebezpieczne zwłaszcza przy lekkich konstrukcjach, w których to udział podłoża jest kluczowy
 • – w przypadku budowania drogi, może ona ulec deformacji i zniszczeniu
 • – w przewodach wodociągowych może dojść do pękania poprzecznego i przeciekach na złączach

By przeciwdziałać tym destrukcyjnym efektom:

– w drogownictwie:

 •    – stosuje się izolację mrozoodporną konstrukcji drogi od gruntu, na przykład mokry torf, bądź porowate kule gliniane (segregator)
 •    – obniża się poziom wód gruntowych-
 •    – wymienia się grunt lub stosuje podsypkę pod powierzchnię
 • – Przy istniejących drogach narażonych na efekty wysadzin można; wykonać drenaż podłużny, monitorować i ograniczać ruch, zwłaszcza pojazdów ciężkich na takich drogach, wykonać nadbudowę istniejącej konstrukcji

– w budownictwie:.

 •     – fundamenty wykonuje się poniżej strefy zamarzania wód
 • – stosuje się izolację mrozoodporną gruntu w dolnej nośnej części fundamentu. Używa się między innymi styroduru czy spienionego szkła. Pod materiałem izolacyjnym powinien się znaleźć materiał ziarnisty (program uprawnienia budowlane)
 • – innym działającym aczkolwiek nie zawsze ekonomicznym rozwiązaniem jest ocieplenie elektryczne takiego gruntu
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com