fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wiązanie pospolite

W przypadku wiązania pospolitego zupełnie zachowane są reguły odpowiedniego rozmieszczenia powierzchni podziałowych. To wiązanie jest kluczem do prawidłowości połączeń cegieł w murze między sobą. W murach o grubości 1,2,3,4 i ogólnie n cegieł (patrząc, że liczba n to liczba całkowita), nazwy warstw nazywane są na podstawie ich wyglądu w licu. Warstwa wozówkowa to taka, w której widzimy wozówki na obu licowych powierzchniach . Warstwą główkową – na której zewnętrznej powierzchni widoczne są główki. (uprawnienia budowlane kontakt)

Grubości cegieł
Grubości cegieł

W murze o grubości IV2, 2V2, 3V2 i n +V2 cegieł to te nazwy są nierzeczywiste. Warstwie nadamy nazwę wozówkową, gdy jej zakończenie jest właśnie wozówkowe. Główkowe, gdy ma zakończenie główkowe.

Mury

Ściany o grubości cegieł V2 składają się z dwóch warstw przeplatanych jedna po drugiej. Każda z warstw reprezentuje serię cegieł ułożonych wozówkowo (rząd wozówkowy). Połączenia tych warstw są połączone z każdą cegłą co V2 lub każdą cegłą co V4.

Mury o grubości 1 cegły również składają się z dwóch rodzajów warstw: wozówkowych oraz główkowych, które występują kolejno jedna po drugiej. Warstwa wozówkowa składa się z dwóch rzędów cegieł ułożonych wozówkowo. Za to warstwa główkowa z jednego rzędu cegieł ułożonych główkowo. (uprawnienia budowlane 2021)

Mury grubości 1,5 cegły też są zrobione z dwóch typów warstw, z czego wszystkie zrobione są z jednego rzędu cegieł wozówkowych i główkowych. Mury grubości 2 cegieł posiadają warstwy wozówkowe, stworzone z dwóch zewnętrznych rzędów wozówek i jednego wewnętrznego z główek i warstwy główkowe zrobione z dwóch rzędów główek.

Tak samo tworzone są mury o grubościach większych, podczas czego mur bez wyjątków robi się z dwóch typów warstw, a spoiny poprzeczne i podłużne z jednej z warstw bywają okryte pełnymi powierzchniami cegieł kolejnej warstwy. Takie wiązania spotyka bywają na powierzchniach licowych w przesunięciu spoin pionowych wszystkich kolejnych warstw o 1U cegły odnosząc się do spoin warstwy ubiegłej. (uprawnienia budowlane program)

Grubość murów

Grubości murów obliczamy patrząc na to, jak dużo pełnej długości cegieł i ich połówek rozłożonych jest na skroś muru. Czyli wyróżniamy mury grubości V2, 1, IV2, 2, 2V2, 3, 3V2 i tak dalej cegieł. Te wymiary są sumą długości cegieł i podłużnych spoin. Wyliczenia długości murów odnoszących się do wcześniej wspomnianych wzorów posiadają znaczenie teoretyczne z następujących powodów:

-pomiary cegieł posiadają w praktyce odchyłki od normalnych wymiarów. Z tych względów wymiary pokoi i długości budynków szacuje się zazwyczaj bez powiązań z wymiarami cegieł. W razie konieczności docina się cegły bądź rozszerza spoiny poprzeczne, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-ciężko jest ustalić wymiary cegieł z wymiarami ogólnymi pokoi i budynków, jeśli cegła nie posiada wymiaru modułowego, który przy projektowaniu jest wymagany.

Jeżeli cegła ma wymiar modułowy, a moduł budowlany jest wymagany podczas tworzenia projektu, to naturalnie wcześniej wspomniane obliczenia są w stu procentach prawdziwe.

Chociaż nie zawsze tak jest, poleca się używać te wzory chociażby do obliczania długości krótkich odcinków muru, przykładowo filarów międzyokiennych, szczególnie w konstrukcjach nietynkowanych i podczas stosowania cegieł o sprecyzowanych wymiarach (cegły wapienno-krzemowe, cementowe). (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Przy ogólnym rozmieszczeniu cegieł zazwyczaj widzimy nazwy tych systemów takie jak: wiązania blokowe czy kowadełkowe zawdzięczające swoje nazwy blokom i kowadełkom, których przy posiadaniu wyobraźni dałoby się dopatrzeć w wątku muru o grubości 1 cegły i więcej. To nazewnictwo nie jest jednak zbyt trafne, lepszą nazwą będzie wiązanie pospolite.

Wiązania

Wiązania wykorzystujemy podczas korzystania z cegieł bez otworów, ale też cegieł dziurawek i sitówek. Warto jednak pamiętać, że przy użyciu dziurawek otwory przelotowe cegieł nie mogą wystawać w licach murów, które są podatne działaniu czynników chemicznych czy atmosferycznych. (program egzaminu na uprawnienia)

Grubość spoin w zwyczajnych murach według PN/B-06060 (roboty murowe wykonane z cegły, techniczne wymagania wykonania) – mówimy, że jeśli nie widać szczególnych potrzeb w spoinach pionowych 10mm, w poziomych 12mm. Wtedy maksymalna grubość nie może być większa niż w spoinach pionowych 20mm, poziomych – 15mm. Ogólnie grubość cegły 65mm i spoiny 12mm na jeden metr muru odpowiada okrągło 13 warstw cegieł.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com