fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Geotechniczne dokumentacje podłoża

Wiele projektantów opiera się podczas rozpoznawania podłoża na geotechnicznej dokumentacji. Dokonując pozostawienia słabych albo słabonośnych warstw, których miąższość przekracza 6 metrów i więcej w zbiorczych tabelach bez podanych wartości konkretnych Ø’, c’, M0 powoduje pojawienie się dyskredytacji projektu. W konsekwencji konstrukcja narażona staje się na przewymiarowanie oraz awarie. Bez wytrzymałościowych parametrów podłoża nie można dokonać obliczeń granicznych stanów. W dokumentacji niekompletne dane powinny powodować odrzucenie projektu przez inwestora. Inwestor powinien wnioskować również o uzupełnienie prac. (uprawnienia budowlane cennik) 

Geotechniczne dokumentacje podłoża
Geotechniczne dokumentacje podłoża

Umowa o prace budowlane

W kodeksie cywilnym w art. 647c zdefiniowano pojęcie umowy o roboty budowlane. W związku z zapisem przez taką umowę rozumie się, że wykonawca zobowiązuje się do oddania obiektu, jaki przewidziano w umowie, który jest zgodny z projektem oraz z zasadami technicznej wiedzy. Inwestor z kolei zobowiązuje się do przeprowadzenia wymaganych przepisami czynności, jakie wiążą się z przygotowaniem prac i przekazaniem terenu do budowy. Musi on także dostarczyć projekt oraz odebrać obiekt, a także zapłacić ustalone wynagrodzenie. Artykuł ten w wyraźny sposób wskazuje, że wykonawca ma obowiązek oddać obiekt, który będzie zgodny z projektem. W zakresie wykonawczych prac ważną kwestią jest stosowanie uzupełniającego Prawa Budowlanego. Inaczej niż w przypadku kodeksu cywilnego reguluje ono zakres administracyjnego prawa.  (uprawnienia budowlane program) 

Rozpoznawanie podłoża

Patrząc pod prawnym kątem legislacji odnośnie rozpoznawania podłoża, projektowania budynku oraz jego budowania na przestrzeni ostatnich lat usystematyzowały się działania danych zawodowych grup. Unormowano badawcze oraz dokumentacyjne procedury. Patrząc na ustawę Prawo Budowlane uczestnik budowlanego procesu, jakim jest inwestor zobowiązuje się zapewnić opracowany budowlany projekt oraz w miarę potrzeb także innego rodzaju projekty. Z tego też względu osoba zamawiająca będąca odbiorcą dzieła, jakim jest projekt musi odpowiednio przeprowadzić jego odbiór.   (uprawnienia budowlane segregator)  

Odpowiedzialność za dokumentację projektową

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność za projektową dokumentację ponosi projektant, ale także może ją ponieść inwestor. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy inwestor nie zapewni opracowania pełnej, a jednocześnie zgodnej z prawem projektowej dokumentacji. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy służby inwestora nie sprawdzą zgodności oraz poprawności dzieła pod kątem prawym i podpiszą zdawczo – odbiorczy protokół projektantowi. Podsumowując podpisanie zdawczo – odbiorczego protokołu nie może stanowić tylko formalności i projekt w związku z tym należy odpowiednio odebrać. Patrząc na wiele branż, jakie zaangażowane są w opracowanie budowlanego projektu, w wielu przypadkach nie jest możliwe sprawdzenie jego kompletności oraz dokonania merytorycznej oceny dzieła przez pracowników pracujących dla zamawiającego. W związku z tym ocenę całości projektowych prac i kompletności w dokumentacji wraz ze zgodnością ich z przepisami powierzać powinno się osobom, które posiadają dużą wiedzę i doświadczenie. Zatrudnia się je do wykonania konkretnych zadań. (uprawnienia budowlane 2023) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com