fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Gazobeton

Ponad oknami w ścianach gazobetonowych muszą znajdować się prefabrykowane naproża zrobione z gazobetonu zbrojnego.  Jeśli zachodzi konieczność stosowania w ścianach zewnętrznych naproży żelbetowych albo ceglanych, trzeba będzie je wyłożyć od zewnątrz płytami gazobetonowymi grubości 6cm. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nadproża ceglane muszą zostać zrobione z cegły dziurawki. Nadproże musi osiąść na ścianie na długości przynajmniej 24cm. (uprawnienia budowlane kontakt)

Gazobeton zbrojny
Gazobeton zbrojny

Stropy muszą opierać się na wieńcach żelbetowych z izolacją gazobetonową, tak jak wcześniej opisane wieńce żelbetowe muszą znajdować się też na ścianach poprzecznych, żeby cała budowla była powiązana wzdłuż i wszerz.

W ścianach nośnych nie pozwala się na tworzenie bruzd, wnęk czy przebić z wykluczeniem bruzd skrobanych i gniazd oraz przebić rozwiercanych robionych za pomocą świdra i skrobaczek. W murach ogniochronnych pozwala się na stworzenie jednej bruzdy pionowej o szerokości nie przekraczającej 15cm na taką głębokość, żeby widniała nieruszona część grubości ściany i posiadała 10cm. (uprawnienia budowlane 2021)

Elementy murów ogniochronnych nad dachem warto uchronić przed wilgocią albo zrobić z cegły. Obserwacje budowy doświadczalnej na Bielanach uzasadniły przymus tynkowania zewnętrznego budynków zrobionych z gazobetonu od razu po ich wymurowaniu.

Tynk zewnętrzny

Tynk zewnętrzny musi być zrobiony z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 na naprysku zrobionego z zaprawy cementowej 1:3. Stworzenie tynku musi zajść od razu po skończeniu stanu surowego. Jeśli tynki zewnętrzne nie mogą zostać stworzone przed okresem zimowym, to wtedy warto na ściany nanieść tynk surowy (rapowany) podczas wznoszenia ścian, korzystając z zaprawy używanej do murowania, a jak nadejdzie wiosna, wykonać tynk prawidłowy. (uprawnienia budowlane program)

Tynki wewnętrzne warto wykonywać z zaprawy wapiennej na naprysku z zaprawy cementowej w proporcjach 1:2:10. Nie poleca się używać murów nośnych z gazobetonu wapiennego oraz cementowego w takich sytuacjach:

-w dolnej części ścian parterowych umiejscowionych niżej niż 0,8m nad terenem,

-do tworzenia murów ogniochronnych wspólnych, położonych na granicy nieruchomości, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-do robienia odcinków ścian z przewodami kominowymi i wentylacyjnymi, jakie muszą zostać wykonane z cegły albo z pustaków ceramicznych lub betonowych, przy czym przewody kominowe warto dodatkowo izolować płytami gazobetonowymi grubości 6m,

-w podziemiach i miejscach narażonych na ciągłą wilgoć, przykładowo w łaźniach albo pralniach, lub na wyziewy kwaśne.

Kondygnacje ścian

ZOR w stolicy twierdzi, że zamiast używać do dwóch najwyższych pięter ścian pełnych cegieł, da się skorzystać ze ścian złożonych z murów licowych grubości pół cegły z przestrzeniami wewnętrznymi zalanymi betonem porowatym, z przewiązaniem ceglanym na pełną grubość co każdą szóstą warstwę. Mury licowe stawia się na zaprawie cementowo-wapiennej 1:2:10, cegły muszą być klasy 100 dla najlepszych rezultatów . (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Niewypełnione przestrzenie środkowe powinny zostać wypełniane do wysokości każdych pięciu warstw cegieł betonem porowatym z żużla wielkopiecowego albo tłucznia ceglanego przebieranego o uziarnieniu 4-i-20 mm ze skorzystaniem ze spoiwa cementowo-glinianego, a proporcja betonu to 1 : 2 : 24 (cement- glina-kruszywo).

Warstwa przewiązująca

Warstwa przewiązująca (czyli każda szósta) przedostaje się na pełną grubość muru, w ścianie o grubości dwóch cegieł jest to zwyczajna warstwa główkowa, w ścianie o grubości IV2 cegły – widoczna bywa w osi poziomej. Podczas korzystania z betonu porowatego o współczynniku przewodności cieplnej /- = 0,50 kcal/m2h°C wyliczony współczynnik przenikania ciepła ściany IV2 – cegłowej dwustronnie otynkowanej wynosi k = 1,15, a ściany 2-cegłowej również dwustronnie tynkowanej – k = 0,895 kcal/m2h°C. Te wyliczenia są o wiele lepsze niż w przypadku ścian pełnych (/c:j8 = 1,23. k51 = 0,985). (program egzaminu na uprawnienia)

Grubości tych ścian zakłada się równe grubościom ścian pełnych 1,5 oraz 2 cegieł. Ustalono, że ściany te powinny dosięgać we wszystkich dwóch ostatnich piętrach jedynie do poziomu spodu belek nadokiennych, wyżej warto aż do samego spodu wieńca stropowego wykonać mur pełny.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com