fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Gabaryty przestrzenne i parametry techniczne

Wyróżnia się dwie grupy:

a) gabaryty przestrzenne,

b) parametry techniczne (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane).

W skład pierwszej grupy wchodzą m.in.:

– wymiary,

– rozpiętości,

– powierzchnie,

– siatki słupów,

– jedno- lub wielokondygnacjowość budynków, sekcji, segmentów, częściowo ustrojów i elementów,

– wysokości.

Gabaryty przestrzenne
Gabaryty przestrzenne

W przypadku parametrów technicznych mówi się m.in. o:

– rodzaju obciążeń,

– warunkach oświetleniowych – światło dzienne,

– nośności transportu,

– oddziaływania procesów produkcyjnych lub składowych,

– warunkach klimatycznych – przewodność ciepła, aeracja.

System modularny

Gabaryty przestrzenne i system modularny to są dwa zagadnienia, które się ze sobą bezpośrednio łączą. Gabaryty przestrzenne powinny być podporządkowane systemowi modularnemu. Jednocześnie powinny one zachować swoją specyfikę, która wynika z technologii. Badając moduł wysokościowy ustalono, że optymalny wymiar skoku wynosi 30 cm. Dzięki temu można zaspokoić wymagania funkcjonalne, technologiczne oraz eksploatacyjne.

System modularny dotyczy:

a) zasadniczych wymiarów gabarytów konstrukcji – odległości między osiami:

– słupów,

– murów, podciągów, kratownic,

– belek podsuwnicowych,

b) wysokości i szerokości:

– pomieszczeń,

– okien,

– drzwi,

c)  drugorzędnych wymiarów konstrukcyjno-kompozycyjnych, jak m.in. odległości:

– między węzłami w konstrukcjach kratowych,

– między żebrami w przekryciach dachów i hal,

– w kratownicach słupków i krzyżulców,

d) wymiarów elementów budowlanych, jak:

– gabarytów słupów, rygli, ram, belek podsuwnicowych, dźwigarów,

– wysokości stropów, świetlików,

– przekrojów belek i innych elementów (nauka do uprawnień architektonicznych).

Żeby udało się uzyskać systematyczną modularyzację, to konieczne jest wprowadzenie do normy:

– modułu przemysłowego – Mp (metromoduł),

– decymodułu – moduł, który zawiera się w dziesiątkach centymetrów, jego wielkość powinna być równa 30 cm lub 60 cm,

– centymodułu – moduł cząstkowy, który ma wielkość kilku centymetrów.

Unifikacja

Unifikacja w budownictwie przemysłowym to uzgodnienie oraz ujednolicenie podstawowych wymiarów geometrycznych typizowanych ustrojów, budynków i elementów. Polega ona także na ujednoliceniu schematów konstrukcyjnych, elementów konstrukcyjnych i szczegółów połączeń. Jej celem jest stworzenie:

– jak największej wymienności danych elementów w budynkach, które charakteryzują się różnymi rozwiązaniami przestrzennymi,

– szansy na pełne wykorzystanie przy produkcji elementów budowlanych stałych urządzeń (formy, stendy, autoklawy, inne urządzenia do prefabrykacji); dzięki temu wzrośnie ich wydajność,

– możliwości na wielokrotne wykorzystanie opracowań typowych, a co za tym idzie – uzyskanie obniżki wskaźników techniczno-ekonomicznych.

Żeby można było zrealizować wszystkie wymagania i przede wszystkim – uzyskać efekty, należy wziąć pod uwagę takie wskazania (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że unifikacja obiektu z elementami składowymi następuje w momencie, kiedy wykorzysta się kilkukrotnie ustroje i elementy budowlane, które się powtarzają. Z kolei unifikacja obiektu typowego z obiektami sąsiadującymi ma miejsce w momencie, kiedy:

– niewielkie budynki łączy się w jedną całość,

– dąży się do najprostszych form przestrzennych i gabarytów na etapie projektowania,

– unika się zbyt jaskrawych odrębności plastycznych.

Unifikacja obiektu typowego z otoczeniem ma miejsce wtedy, kiedy analizuje się możliwości sytuacyjne budynku w zabudowie miasta oraz w otoczeniu zespołu budynków. Analiza ta opiera się na dwóch przesłankach:

a) usytuowanie obiektu w odniesieniu do miasta bądź regionu:

– zaprojektowanie form architektonicznych, które tworzą dominantę krajobrazową,

– nie powinno to przekraczać zakresu, który jest wyznaczony typowym charakterem projektu,

b) usytuowanie obiektu w odniesieniu do wnętrza zakładu:

– większy nacisk powinien być kładziony na ujednolicenie wyrazu architektonicznego.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com