fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Fundament pod młyn

W zależności od tego, jak bardzo grunty są ściśliwe, należy rozważyć kilka sytuacji. Jeżeli chodzi o grunty średnio ściśliwe (E = 600-4-150 kg/cm2, k = 1,5-3,5 kg/cm2) dla budowy młynów z napędem centralnym konieczne jest połączenie bloku fundamentowego od strony wlotu i bloku pod silnik z reduktorem. W przypadku kilku fundamentów, które będą wykorzystane pod jednakowe młyny i są ustawione szeregowo, należy połączyć je belkami poprzecznymi.

fundament
Fundament

Z kolei w sytuacji, gdy występują grunty ściśliwe i o niedużej wytrzymałości (En ^ 150 kg/cm2, k2 = 1,5 kg/cm2) można zbudować jeden fundament pod cały agregat. W tej sytuacji młyny można szeregowo posadowić na wspólnym fundamencie. Przekrój poprzeczny belek, które łączą poszczególne bloki fundamentowe, ma wysokość równą szerokości części podziemnej fundamentu. Nie może być ona jednak większa od 1/3 długości belki, a jej szerokość – 1/5 tejże długości (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Beton o marce minimum 110 jest idealny jako materiał konstrukcyjny. Fundamenty zbroi się siatkami, które są z prętów o średnicy 12-16 mm, a ich oczka mają wymiary 15-20 cm. Zbrojenie płyty dolnej i belek, które łączą bloki, musi być zgodne z wynikami obliczeń wytrzymałościowych.

Rozbudowa i przebudowa w zakładzie przemysłowym

Przesłanki, które powodują konieczność przebudowy/rozbudowy w zakładzie przemysłowym:

  1. technologiczne – są one spowodowane koniecznością modernizacji zakładu lub zwiększenia produkcji; tego typu zmiany wymagają mniejszej lub większej przebudowy obiektów, które już istnieją; nie rzadko jest tak, że rozbudowa jest niezbędna w celu zwiększenia powierzchni użytkowej zakładu
  2. budowlane – są one niezbędne z powodu złego stanu techniczno –konstrukcyjnego, np. gdy konstrukcja obudowy, która jest uszkodzona/zniszczona i konieczna jest naprawa, wzmocnienie, częściowa wymiana.

W zależności od tego, co chce się osiągnąć, rozbudowa może iść w dwóch kierunkach: poziomym i pionowym. Wszystko zależy od tego czy wymiary budynków są powiększane w planie, czy też podwyższane. Z kolei przebudowa wiąże się z pracami remontowo-konstrukcyjnymi, gdzie z reguły nie zmienia się żadnych wymiarów (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Warto pamiętać o tym, że prace tego typu nie należą do najłatwiejszych. Czasami są one bardziej odpowiedzialne niż w przypadku budowy czegoś nowego. Niezbędne jest duże doświadczenie, wyczucie, rozwaga, ostrożność i znajomość potrzeb organizacji robót w trudnych warunkach.

W projekcie czy wykonaniu usługi należy uwzględnić różne warunki, potrzeby i trudności, które mogą wystąpić (uprawnienia budowlane – egzamin).

Analiza technologiczna

Przeprowadzenie szczegółowej analizy technologiczno-budowlanej jest niezbędne, żeby móc przygotować dokładne dane wyjściowe, które posłużą założeniom projektowym. Jest to niezależne od tego, czy jest przeprowadzana rozbudowa czy przebudowa.

Zadaniem technologa jest przygotowanie pierwszych studiów przygotowawczych oraz przeprowadzenie analizy możliwości i celowości rozbudowy/przebudowy. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do prac kontrolno-przygotowawczych. Jest to możliwe wtedy, kiedy technolog określi niezbędny zakres przebudowy/rozbudowy obiektów. Konieczne jest wówczas sprawdzenie zgodność zamierzonych prac budowlanych z:

– przepisami budowlanymi,

– bezpieczeństwem zakładu,

– planami przestrzennego zabudowania zakładu, a czasem także rejonu.

Następnie niezbędne jest zbadanie stanu technicznego obiektów przeznaczonych do przebudowy. Ma to duże znaczenie zwłaszcza tam, gdzie budynki będą nadbudowywane. Należy pamiętać o sprawdzeniu stanu nośnych elementów konstrukcji. Przede wszystkim chodzi o wytrzymałość oraz dalszą przydatność do nowych zadań i obciążeń. Jest to niezbędne również w przypadku stanu fundamentów i warunków gruntowych. Pod wpływem upływu czasu mogły one ulec zmianie np. na skutek nawodnienia od uszkodzonej kanalizacji i agresywnego oddziaływania wód gruntowych na fundamenty. Jeżeli coś budzi wątpliwości to należy zbadać grunt pod względem chemicznym i wytrzymałościowym (nauka do uprawnień architektonicznych).

Można zacząć opracowywać projekt przebudowy wtedy, kiedy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu technicznego budynku oraz zostaną określone aktualne wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Należy wówczas uwzględnić nowe potrzeby i warunki określone analizą technologiczną.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com