fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Fotoheliograf to urządzenie do robienia zdjęć Słońcu, zwykle do rejestracji plam słonecznych. Fotohemotachometr to sprzęt do mierzenia prędkości przepływu krwi. Fotohydroliza to hydroliza jaka zachodzi w roztworach wodnych na skutek światła. Fotoinwersja to proces uzyskiwania pozytywowych obrazów fotograficznych przez dwukrotne naświetlanie i zwyczajne obrabianie. Fotojonizacja to jonizacja atomu zrobiona absorpcją fotonu o energii równej albo większej od energii jonizacji. Fotokarabin to aparat fotograficzny umieszczony na samolocie myśliwskim, przydający się do zapisywania na taśmie filmowej przebiegu walk w powietrzu. Fotokatoda to katoda o emisji fotoelektronowej. Fotokatoda półprzezroczysta to fotokatoda, w jakiej promieniowanie elektromagnetyczne pada na tylko jedną stronę i sprawia emisję fotoelektryczną z przeciwnej strony. (uprawnienia budowlane kontakt)

Fotoheliograf

Fotografika

Fotografika to fotografia artystyczna i do tego technika graficzna jaka używa fotograficzne tworzywa światłoczułe do uzyskiwania obrazów bez aparatu. Fotogrametria naziemna to dział fotogrametri, w jakim do opracowań wykorzystuje się fotogrametryczne zdjęcia. Fotogrametria lotnicza to dział fotografii, w jakim do opracowań wykorzystuje się fotogrametryczne zdjęcia lotnicze. Fotogrametria płaska to dział fotogrametrii, w jakim do opracowań wykorzystuje się pojedyncze zdjęcia. Stereofotogrametria to dział fotogrametrii, w jakim do opracowań wykorzystuje się stereoskopowe zdjęcia. Fotogram to zdjęcie fotograficzne artystyczne, obraz uzyskiwany na tworzywie światłoczułym bez aparatu.

Fotoelement

Fotoelement to komórka fotowoltaiczna. Fotoelement oporowy to opornik fotoelektryczny. Fotoemisja to zjawisko fotoelektryczne. Fotofrakcja to stosunek ilości zliczeń w pliku fotoelektrycznym do pełnej ilości zliczeń w widmie promieniowania gamma. Fotoogniometr to sprzęt do mierzenia kątów poziomych i pionowych na podstawie zdjęcia fotogrametrycznego. (uprawnienia budowlane 2022)

Fotografia

Fotografia to dział techniki jaki zajmuje się uzyskiwaniem niezmiennych obrazów na tworzywach światłoczułych na zdjęcie fotograficzne. Fotografia:

-spektrostrefowa to fotografia strefowo – spektralna,

-siatkowa to inaczej rastrowa, (uprawnienia budowlane program)

-reprodukcyjna to grupa sposobów fotochemicznych używanych w reprodukcji poligraficznej do robienia z oryginałów na tworzywie światłoczułym srebrowym,

-rastrowa to fotograficzny sposób zmieniania obrazów półtonowych na obrazy zestawiające się z części geometrycznych,

-przestrzenna to inaczej stereoskopowa,

-mikroskopowa to sposób uzyskiwania dzięki mikroskopowi i sprzężonej z nim odpowiedniej kamery albo aparatu,

-makroskopowa to makrofotografia,

-lotnicza to rozdział techniki fotograficznej jaki obejmuje robienie zdjęć ze statków, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-korpuskularna to sposób rejestracji w odpowiednich emulsjach torów cząstek jonizujących jakie poruszają się z widoczną szybkością i ma wielkie zastosowanie zwłaszcza w badaniach jakie dotyczą fizyki jądra atomowego,

-dnia pracy to zapis faktycznego przebiegu dnia roboczego jaki został zrobiony na podstawie obserwacji, jaka nie wpływa na warunki, w jakich robota zachodzi, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-kolorowa to technika uzyskiwania metodą fotograficzną obrazów w kolorach zbliżonych do naturalnych.

Fotografia

Fotografia:

-ultraczasowa to fotografia z używaniem ultrakrótkich naświetleń jakie trwają mniej niż 50 ps, pozwalają na analizę zjawisk jakie dzieją się niezmiernie prędko,

-stykowa to uzyskiwanie odbitek fotograficznych przez kopiowanie negatywu od razu zetkniętego z tworzywem pozytywowym,

-strefowo-spektralna to dział fotografii lotniczej jaka posługuje się tworzywem specjalnym do fotografii kolorowej, w jakich jedna z rzędów składowych bywa z reguły uczulona na zakres bliskiej podczerwieni,

-przestrzenna to technika jednoczesnego uzyskiwania dwóch obrazów pod rozbieżnymi kątami widzami, jakie oglądane są odpowiednimi okularami. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com