fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Fizykalno – chemiczne cechy cegieł

Do cech fizykalno – chemicznych cegieł należą przede wszystkim wagowa nasiąkliwość, ciężar objętościowy, odporność na procesy zamarzania, objętościowa nasiąkliwość, stopień nasycenia, możliwość pojawiania się uszkodzeń oraz wykwitów w związku z przemieszczaniem się soli rozpuszczalnych oraz możliwość pęknięć na wskutek ewentualnych obecności marglu. Cechą cegieł jest także przewodzenie ciepła oraz właściwe ciepło (uprawnienia budowlane).

Zamrażanie i odmrażanie cegieł

Zgodnie z normą PN/B-12001 odpowiednią ilość cegieł obmywa się za pomocą wody, usuwając w ten sposób zewnętrzne zanieczyszczenia przy pomocy ostrej szczotki. W kolejnym etapie nasyca się je w całości wodą i zamraża w -15°C przez 4 godziny. Potem poddaje się odmrożeniu przez kolejne 4 godziny, poprzez zanurzenie w naczyniu, w którym znajduje się czysta woda o pokojowej temperaturze. Taki proces zamrażania i odmrażania należy powtórzyć 20 razy w przypadku I gatunku i 15 razy mając do czynienia z II gatunkiem. Proces ten odbywa się w tym samym naczyniu oraz w tej samej wodzie (testy 2021 uprawnienia). Wynik jest dodatni, gdy po zakończeniu badania w naczyniu nie ma widocznego osadu powstającego z odprysków cegły.

Oddziaływanie mrozu na cegły

Cegły muszą wykazywać się odpornością na mróz (program egzamin uprawnienia 2021). Badaniom na zamrażanie poddaje się zazwyczaj tylko te cegły, które są przeznaczone do licowania zewnętrznych powierzchni budynku. Ręczne cegły mają najniższy objętościowy ciężar, natomiast formowane cegły na prasach przy użyciu ciśnienia mają największy ciężar objętościowy. Objętościową nasiąkliwość można obliczyć po zakończeniu badań związanych z nasiąkliwością wagową. Jest to stosunek przyrostu jej ciężaru po całkowitym nasyceniu go wodą, do zajmowanej objętości przez cegłę.

Suszenie cegieł

Norma PN/B-12001 podaje ilość cegieł, jakie suszy się w 110°C do ciężaru stałego. Cegły waży się z dokładnością wagi do 1g i umieszcza się je potem w pozycji na tzw. rąb wozówką na szklanych rodzajach podstaw w skrzyni, które są wykonane z nie korozyjnego materiału. W kolejnym etapie zalewa się je wodą, do połowy ich wysokości. Po upływie dwóch godzin należy dolać wody do 3/* całej wysokości cegieł, a po upływie kolejnych dwóch godzin należy dolać wodę aż do ich całkowitego pokrycia. Po ustaleniu ciężaru cegieł nasiąkliwość każdej z nich określana jest jako stosunek przyrostu związanego z ciężarem do jej ciężaru w suchym stanie (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Wykwity oraz uszkodzenia w cegłach

Badania w kierunku możliwości pojawienia się wykwitów oraz uszkodzeń związanych z przemieszczaniem się soli rozpuszczalnych przeprowadza się w następujący sposób. Cegłę na początku należy omieść miękką oraz suchą szczotką i ustawić „na stojąco” w naczyniu ze szkła, które jest wypełnione destylowaną wodą. Należy utrzymać jej stały poziom na 15 mm. Próbę przeprowadza się przez 5 dni w pokojowej temperaturze oraz w jak najbardziej suchym miejscu. Po upływie czasu należy wyjąć cegłę i osuszyć ją w temperaturze 110°C w suszarce, przez minimum 18 godzin (uprawnienia budowlane – egzamin). Później należy obserwować jak wygląda osad na powierzchni i porównać wygląd badanej cegły z cegłą, jaka stanowiła próbkę w badaniu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com