fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Godnym uwagi jest fakt, że proces postępowania kwalifikacyjnego przebiega tak samo w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Postępowanie składa się z dwóch etapów (egzamin na uprawnienia budowlane). Pierwszym jest kwalifikacja wykształcenia oraz praktyki zawodowej kandydata na uprawnienia budowlane. I tak wyróżniamy wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności. Z kolei drugim etapem jest egzamin, podczas którego sprawdza się wiedzę dotyczącą znajomości procesu budowlanego oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi oddzielnie – opłaty

Oczywiście postępowanie kwalifikacyjne wiąże się z kosztami, które musi ponieść kandydat na uprawnienia budowlane. Art. 12 ust. 5 Prawa budowlanego określa wysokość opłat (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). I tak nie mogą być one wyższe niż 22% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym w gospodarce narodowej. Poziom rzeczonego wynagrodzenia ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwalifikowanie kosztów dotyczy 22% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Z kolei 13% kwoty dotyczy przeciętnego wynagrodzenia z tytułu ponownego przeprowadzenie ustnej części egzaminu.

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi łącznie – opłaty

W przypadku ww. uprawnień koszt postępowania kwalifikacyjnego jest nieco inny. Otóż wynosi maksymalnie 33% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu kwalifikowania (nauka do uprawnień budowlanych). Jak również maksymalnie 33% kwoty miesięcznego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Z kolei ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu wynosi maksymalnie 19% miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu.

Kiedy należy uiścić opłaty?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych izb samorządu zawodowego. I tak pierwszą ratę opłaty wnosi się przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień. Trzeba pamiętać, że opłata nie podlega zwrotowi (program na uprawnienia budowlane). Z kolei drugą ratę kandydat wnosi po otrzymaniu informacji o przystąpieniu do egzaminu państwowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com