fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Elektronika to dział nauki i techniki jaki bada praktyczną użyteczność zjawisk, w jakich najważniejszym znaczeniem jest dający się kierować ruch elektronów w próżni, gazach i ciałach niezmiennych, obejmuje teorię działania, budowę i technologię sprzętów elektronowych. Elektronika:

-półprzewodnikowa to dział elektroniki jaki bada własności elektryczne półprzewodników i budowę i technologię sprzętów wspartych na używaniu tych własności,

-mikrofalowa to dział jaki bada teorię i budowę sprzętów i aparatów mikrofalowych, takich, jakie przydają się do generacji, wzmacniania i modulacji drgań,

-medyczna to dział elektroniki jaki bada sprzęty, aparaty, sposoby używane w każdej dziedzinie medycyny i biologi,

-kwantowa to dział elektroniki jaki bada zjawiska zrobione przejściami kwantowymi wśród dozwolonymi stanami energetycznymi w atomach, jonach i cząsteczkach,

-jądrowa to dział jaki bada układy posiadające użycie w nukleonice, (uprawnienia budowlane kontakt)

-energetyczna to energoelektronika.

Rodzaje elektroniki

-próżniowa to dział jaki bada budowlę i technologię sprzętów wspartych na używaniu przewodzenia elektrycznego w próżni i w gazach rozrzedzonych,

-przemysłowa to dział jaki bada sprzęty elektroniczne jakie posiadają użytek w zakładach wytwarzających,

-rentgenowska to dział elektroniki jaki zajmuje się sprzętami elektronowymi używanmi do rentgenoterapii.

Elektronizacja to wprowadzenie do praktyki nowych rozwiązań technicznych, w jakich użyto sprzęty elektronowe. Elektronobiorca to akceptor elektronów. Elektronodawca to ich donor. Elektronograf to sprzęt do zapisywania obrazów dyfrakcyjnych jakie powstają podczas rozpraszaniu przyspieszonych elektronów przez sprawdzaną materię. Elektronografia to sposób badania budowy ciała, wsparta na używaniu dyfrakcji elektronów. (uprawnienia budowlane 2022)

Elektronika

Elektronogram

Elektronogram to obraz dyfrakcyjny pojawiający się podczas rozpraszania elektronów przez sprawdzaną substancję, da się zapisywać na płytce fotograficznej albo napisać krzywej zależności stężenia cząstek. Elektroosmoza to jedno ze zjawisk elektrokinetycznych, jakie skupiają się na ruchu cieczy co do fazy niezmiennej zrobionej tworzywem porowatym albo przez kapilary na skutek napięcia przystawionego do elektrod umieszczonych w płynie. (uprawnienia budowlane program) Elektroosadzanie to osadzanie elektrolityczne. Elektrooptyka to dział optyki jaka bada związki wśród zjawiskami elektrycznymi i optycznymi. Elektronówka to lampa elektronowa. Elektronowolt to jednostka energii, idealna do używania w technice jądrowej i dziedzinach powiązanych, równa energii kinetycznej, jaką otrzymuje się elektron po przejściu w próżni drogi wśród dwoma miejscami, gdzie rozbieżność potencjałów wśród tych miejsc bywa równa IV; 1 eV* 1,60219-10-,9J. Elektronowiązka to wiązka elektronowa. Elektronoluminescencja to luminescencja sprawiona przez napieranie danej materii elektronami.

Elektron

Elektron:

-środkowy to taki powiązany współtworzący powłokę atomu bliższą jego jądra niż powłoka zewnętrzna,

-wartościowości to elektron walencyjny, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-walencyjny to elektron powiązany wliczający się do zewnętrznej powłoki atomu, decyduje o roli widma atomowego,

-uwodniony to elektron dostawiony do jednej albo paru cząsteczek wody,

-świetlny to elektron walencyjny,

-swobodny to elektron, jaki potrafi poruszać się w ciele albo próżni,

-pułapkowany to taki jaki jest wybity przez oddziaływanie promieniowania jonizującego, a potem, po spowolnieniu do faktycznej energii, zatrzymany w pułapce elektronowej,

-solwatowany to taki dostawiony do jednej albo paru cząsteczek płynu. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Elektron

Elektron:

-wtórny to taki jaki jest uwolniony z pewnego ciała na skutek uderzenia innej cząsteczki naładowanej,

-związany to elektron powiązany z jądrem atomu przyciąganiem elektrostatycznym.

Elektronegatywność to elektroujemność. Elektroneurograf to sprzęt do graficznego zapisywania potencjałów bioelektrycznych nerwów. Elektroniczny dział to dział elektroniki, przykładowo sprzęt elektroniczny, przemysł elektroniczny. Elektronik to fachowiec w dziedzinie elektroniki. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com