fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin w specjalności hydrotechnicznej

Do egzaminów na uprawnienia budowlane należy odpowiednio się przygotować. Uprawnienia budowlane wymagają znajomości odpowiednich aktów prawnych, przede wszystkim liczy się tutaj wiedza z zakresu prawa budowlanego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Należy pamiętać, że są one różne w zależności od tego jaką specjalność uprawnień budowlanych wybrał kandydat.

Przygotowując się do egzaminu należy zapoznać się ze wszystkimi aktami prawnymi, warto pochylić się nad większością ustaw i koniecznością jej zrozumienia, dlatego należy poświęcić każdej z tych ustaw trochę czasu, aby utrwalić pamięciowo zawartość poszczególnych rozdziałów. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku specjalności hydrotechnicznej pod uwagę należy brać głównie działy branżowe, istotnym aktem prawnym są warunki techniczne dla budynków.

W  przypadku specjalności hydrotechnicznej często istotne są istotne jest opanowanie pamięciowe niektórych konkretnych treści, tutaj istotne znaczenie mają 3 rozporządzenia.  Rozporządzenie ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Następnie rozporządzenie ministra środowiska z 20 grudnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej bardzo ważne jest także opanowanie treści z kodeksu postępowania administracyjnego. Najczęściej z tych przepisów zawartych jest około 10% pytań w teście, warto więc przynajmniej kilka razy przeczytaj te akty prawne ze zrozumieniem i starać się zapamiętać najważniejsze treści. Istotne jest również opanowanie informacji dotyczących BHP.

Uprawnienia hydrotechniczne – podstawowe informacje

Uprawnienia hydrotechniczne należą do ustawy o prawie budowlanym. Od rozporządzenia z 25 września 2014r. stanowią one jedną z samodzielnych specjalizacji uprawnień budowlanych. Nie zawsze tak jednak było, ponieważ przez wiele lat leżały one w zakresie specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej. (nauka do uprawnień budowlanych)

uprawnienia hydrotechniczne
uprawnienia hydrotechniczne

Nieograniczone uprawnienia hydrotechniczne

Jeśli zostaną nam nadane uprawnienia nieograniczone, możemy projektować i/lub kierować pracami budowlanymi, których zakres one określają. Należą do nich prace nad morskimi budowlami hydrotechnicznymi. Posiadając nieograniczone uprawnienia możemy też pracować nad stałymi i tymczasowymi budowlami hydrotechnicznymi. Trzeba pamiętać, że muszą one spełniać przepisy dotyczące lokalizacji oraz warunków technicznych dla tego typu budowli. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Ograniczone uprawnienia hydrotechniczne

Gdy zdecydujemy się na uzyskanie ograniczonych uprawnień hydrotechnicznych, nasze możliwości będą okrojone. Przede wszystkim mniej będzie dla nas funkcji technicznych, które moglibyśmy samodzielnie sprawować. Ograniczone uprawnienia pozwolą nam na projektowanie i/lub kierowanie pracami budowlanymi w przypadku budowli morskich, jednak tylko tych, które mają maksymalnie IV klasę chronionego obszaru. Możemy także projektować i/lub kierować robotami budowlanymi przy budowlach hydrotechnicznych; tu warunkiem jest maksymalna IV klasa ważności. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Uprawnienia hydrotechniczne – jak je zdobyć?

Przepisy określają, jakie studia należy skończyć, bądź w jakim zawodzie musimy mieć nadany tytuł mistrza lub technika, aby móc ubiegać się o ten rodzaj uprawnień. Oprócz tego ważne jest odbycie praktyk zawodowych. W zależności od tego, jakim wykształceniem się legitymujemy oraz jakie uprawnienia chcemy uzyskać (ograniczone/nieograniczone), tyle będzie trwała nasza praktyka. Po spełnieniu tych warunków podchodzimy do dwuczęściowego egzaminu (pisemny i ustny). Zwieńczeniem naszych starań jest decyzja o otrzymaniu uprawnień budowlanych w specjalności hydrotechnicznej. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com