fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane architektoniczne

Oczywiście informacje o terminie oraz miejscu egzaminu są wysyłane do kandydata przed egzaminem. Taką wiadomość otrzymuje się przynajmniej na 14 dni przed egzaminem (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Należy pamiętać o konieczności uiszczenia drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w języku polskim.  

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane architektoniczne

Wiadomości sprawdzane podczas egzaminu pisemnego

Z pewnością dobre przygotowanie się do egzaminu sprawi, że zdający będzie czuł się pewniejszy swojej wiedzy. Podczas egzaminu weryfikuje się znajomość przepisów prawnych kandydata z zakresu architektury, budownictwa, urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Poza tym sprawdza się umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Główny nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu samodzielnego rozwiązywania kwestii technicznych, organizacyjnych oraz architektonicznych , które wiążą się z procesem architektonicznym.

Termin egzaminu pisemnego

Ważnym aspektem jest to, że egzamin pisemny w każdej Okręgowej Izbie Architektów rozpoczyna się w tym samym terminie. Zdający otrzymują takie same testy. Testy do egzaminu przygotowuje się na podstawie bazy testowych pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP. Oczywiście bazę pytań aktualizuje się co najmniej na miesiąc przed egzaminem przez, Godnym uwagi jest fakt, że pytania oraz odpowiedzi są jawne. Można w łatwy sposób znaleźć je w serwisie internetowym Izby Architektów RP (egzamin na uprawnienia budowlane). Warto wspomnieć również, iż w przypadku ubiegania się przez kandydat o uprawnienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane – egzamin obejmuje wówczas tylko nowe zagadnienia. Wtedy też pytania przygotowuje się w dodatkowych  wariantach w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych.

Test jednokrotnego wyboru

Jeżeli chodzi o cześć pisemną egzaminu na uprawnienia budowlane, to ma on formę testu jednokrotnego wyboru. Taki test trwa 1 godzinę i 30 minut. Uzyskanie wyniku 75% pozwala na przystąpienie do egzaminu ustnego. Istotnie wszelkie czynności związane z egzaminem podsumowuje się protokołem. Sporządza go komisja egzaminacyjna, która ustala również wynik egzaminu (program uprawnienia budowlane). Jedynie uzyskanie wymaganej liczby punktów z egzaminu pisemnego umożliwia przystąpienie do części ustnej. Egzaminowani nie muszą czekać długo na wyniki, ponieważ są one ogłaszane zaraz  po sprawdzeniu odpowiedzi.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com