fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Egzamin na uprawnienia budowlane- warunki

Strona Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawiera całą listę przepisów, których wymaga się na egzaminie na uprawnienia budowlane. Każda specjalność i specjalizacja oraz rodzaj uprawnień mają egzaminy czy to pisemny czy ustny przygotowywany oddzielnie. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Komisja egzaminacyjna jest zawsze tą, która przygotowuje cały spis osób zdających egzamin z uwzględnieniem grup specjalistycznych oraz rodzajów uprawnień. Egzamin pisemny jest tworzony w formie testu, więc z kilku odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu, czyli egzaminu ustnego, jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego. (uprawnienia architektoniczne egzamin ustny)

Egzamin czy to do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi zazwyczaj przeprowadzany jest oddzielnie. Wyjątkiem natomiast może być sytuacja, kiedy dany kandydat spełnia wszystkie wymagania dla każdego z tych rodzajów. Może zajść też inna sytuacja, mianowicie połączenie egzaminu na uprawnienia bez ograniczeń w jednej specjalności i w innej specjalności w zakresie ograniczonym. Oczywiście dana osoba musi również spełnić każdy konieczny warunek.

Uprawnienia budowlane- egzamin

Każdy egzamin na uprawnienia budowlane ma określoną liczbę pytań z danej dziedziny tj.: najwięcej, bo 50/60% pytań dotyczyć będzie ustawy Prawo Budowlane i wszystkich powiązanych rozporządzeń. Następnie 20-30% to pytania z zakresu specjalności, którą wybrał kandydat, 5-10% dotyczyć będzie przepisów pokrewnych. I ostatnie 5-10% to pytanie o Kodeks postępowania administracyjnego. (materiały do egzaminu)

To ile czasu będzie trwał egzamin jest ściśle związane z zakresem i rodzajem uprawnień. Test zawierający 90 pytań będzie trwał 3 godziny, 75 pytań to 2,5 godziny, 60 pytań to 2 godziny, 45 pytań to 1,5 godziny, a dla 30 pytań zaledwie godzina. Jeśli chodzi o część ustną to również zależy od ilości pytań i może wynosić od 75 do 30 minut. (wybierz program do egzaminu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.