fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Powoli zbliża się ten moment, kiedy kandydaci na uprawnienia budowlane podejdą do egzaminu państwowego. Wnioski do I sesji można było składać od stycznia do lutego (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). A już we wrześniu br. odbędzie się egzamin pisemny. Dla niektórych czasu na naukę jest sporo, inni zaczynają się już stresować i uczą coraz więcej. Jednak najlepiej przygotowując się do egzaminu zachować spokój i postarać się zminimalizować związany z nim stres.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek oraz załączniki

Ważnym aspektem, o którym często przypominamy jest odpowiednie przygotowanie wniosku o uprawnienia budowlane oraz niezbędnych załączników. Kandydaci muszą pamiętać o takich dokumentach, jak formularz osobowy oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Jak również o odpisie dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/mistrza/technika lub dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Poza tym nie można zapomnieć o wypisie z przebiegu studiów lub suplemencie do dyplomu potwierdzonym przez kierownika uczelni. Kluczowe jest również potwierdzenie uprawnień budowlanych posiadanych przez osoby kierujące praktyką zawodową (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). W tym zakresie należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność osoby kierującej praktyką do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ważne jest, aby opiekun był członkiem izby przez cały okres trwania praktyki kandydata.

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową

Na pewno każdy, kto ubiega się o uprawnienia budowlane powinien zapoznać się z wzorem ww. oświadczenia. Istotnie, znajduje się ono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku. Oświadczenie oraz wszystkie wskazane wcześniej dokumenty należy złożyć w teczce tekturowej formatu A4. Teczki nie opisuje się (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Natomiast w środku trzeba umieścić spis wszystkich przedkładanych dokumentów.

Wniosek na uprawnienia budowlane a opłaty

Oczywiście złożenie wniosku o nadanie uprawnień nie jest darmowe. W zależności od specjalności, o którą stara się kandydat wysokość opłat różni się od siebie. I tak w I sesji egzaminacyjnej w roku 2019 za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie odrębnych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi płaciło się 800 zł. Z kolei w przypadku łącznych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi kandydat ponosił koszt 1100 zł (uprawnienia budowlane). Istotnie, trzeba pamiętać, aby opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wpłacić na konto odpowiedniej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem „I rata za postępowanie kwalifikacyjne”. Oczywiście dopuszcza się także dokonanie bezpośredniej wpłaty w kasie izby.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com