fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dyrektywa o nr 2018/844 spowodowała zmiany w załączniku I. Po jej wprowadzeniu wykreśleniu uległ obowiązek wykorzystania do oceny energetycznej charakterystyki budynku wskaźnika energetycznej charakterystyki. Jedynym parametrem, który stał się istotny jest wskaźnik wskazujący zużycie pierwotnej energii. Na tej podstawie można stwierdzić, że prawodawca uznał, że ważniejsze jest korzystanie w szerszej perspektywie z odnawialnych źródeł, niż całkowite bezkompromisowe ograniczenie zużywania energii(uprawnienia budowlane 2022). Metodologia opisana w I załączniku ma swój odnośnik. Jest nim definicja o budynkach o prawie zerowym poziomie zużycia energii.

Dyrektywy związane z energetycznością budynków
Dyrektywy związane z energetycznością budynków

Wykorzystanie nowoczesnych instalacyjnych rozwiązań

Wykorzystanie nowoczesnych instalacyjnych rozwiązań jest związane z odzyskiwaniem energii. Wiążą się również z wykorzystaniem systemów produkcji lokalnej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Są to działania zupełnie zgodne z treściom i prawnymi zmianami w dyrektywach. Stosując je można osiągnąć niski poziom wskaźnika EP i osiągnąć to dużo mniejszym kosztem (uprawnienia budowlane program). Tego typu rozwiązania wykazują się dużą elastycznością. Inwestor może w takim wypadku zastosować w budowlanych przegrodach niski poziom współczynników związanych z przenikaniem ciepła, w miejscach, gdzie są one uzasadnione np. w miejscach znajdujących się od strony północy. Chcąc dowiedzieć się, jak osiągnąć niski poziom energii budynku unikając fikcji należy zapoznać się z opracowaniem przygotowanym przez Narodową Agencję Poszanowania Energii. Zostały tam przeanalizowane różnorodne metody stosowane przy określaniu energetycznej charakterystyki.(uprawnienia budowlane kontakt)

Wprowadzenie zmian w przepisach

W opracowaniu autorzy widzą konieczność wprowadzenia zmian w metodyce oraz zmian w świadectwach energetycznej charakterystyki. Pokazują także, zastosowanie złych praktyk, polegających na sztucznym obniżaniu EP, poprzez zdeklarowanie stosowanie biomas jako źródło dodatkowe ciepła, jak np. kominek, wyliczając negatywne skutki, które powoduje takie rozwiązanie na środowisko (segregator egzamin ustny uprawnienia). Przepisy koniecznie muszą ulec zmianie, aby dokonać poprawy w jakości prowadzonych wyliczeń i stworzyć możliwość wykorzystania budynków, które mają złożony techniczny system. Nowe przepisy muszą również wyeliminować możliwość sztucznych zaniżeń EP.W związku z tym należy z pewnością opracować system, który będzie weryfikować stosowane rozwiązania. Taki system powinien sprawdzać zgodność rozwiązania z założeniami, jakie są zawarte w projektowej dokumentacji. Odstępując od odgórnego narzucania niskich poziomów współczynników EP, można by bez problemu kształtować energooszczędne budynki, które będą przyjazne dla człowieka i dla środowiska.

Zmiana definicji w dyrektywie 2018/844

Wprowadzona dyrektywa 2018/844 zmieniła definicję dotyczącą technicznego systemu budynku. Została ona poszerzona o informacje odnośnie systemów sterowania i automatyki, wytwarzania na miejscu elektrycznej energii oraz o systemy, które wykorzystują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. System sterowania budynku i automatyki jest uznany obecnie jako system, który zawiera w sobie wszystkie produkty, usługi inżynierskie i oprogramowanie. To wszystko ułatwia działania technicznych systemów w budynku poprzez oszczędność, bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Te wszystkie wymienione zalety sprawiają, że sterowanie automatyczne jest sprawne i istnieje tu możliwość zarządzania manualnego technicznym systemem w budynku.(program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com