fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Drenaże i melioracje wodne

Prawo wodne w art. 195 określa pojęcie wodnej melioracji i mówi, że polega ona na regulowaniu wodnych stosunków, aby polepszyć produkcyjną zdolność gleby w celu jej łatwiejszej uprawy. Wodne melioracje można podzielić na podstawowe oraz szczegółowe. Do podstawowych zalicza się obudowę górskich potoków, budowanie kanałów, przeciwpowodziowych wałów, wodnych zbiorników i zapór, a także regulację rzek. Wodne szczegółowe melioracje wiążą się z odwadnianiem podmokłych terenów i gleb poprzez urządzeń służących do wodnych melioracji, czyli otwartych rowów albo kanałów, drenowanie i nawadnianie suchych gleb poprzez ciągi i rowy drenarskie. Urządzeniami szczegółowej melioracji są rurociągi, dreny, ziemne rybne stawy, stacje pomp do nawodnienia oraz systemy ciśnieniowych i grawitacyjnych nawodnień, które mają za zadanie polepszyć produkcyjne zdolności gleby.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Drenaże i melioracje wodne
Drenaże i melioracje wodne

Zaniedbania melioracyjne

Należy pamiętać, że wieloletnie zaniedbania melioracyjnych urządzeń prowadzą do nieodwracalnych skutków. Może dojść do zalewania pól, co wiąże się niekiedy z koniecznością dokonania zmian w nasiewie oraz niekiedy z wyłączeniem ich. Obejmuje to jednocześnie zmianę określonych siedliskowych przyrodniczych typów. Ograniczona może zostać w związku z tym przyrodnicza różnorodność na takich terenach. Pamiętać należy, że gruntowa woda albo woda swobodnie przepływająca to żywioł, który nie znosi żadnych ludzkich błędów i zaniedbań. Jeżeli do nich dojdzie, z pewnością będzie to nieść za sobą poważne konsekwencje. Dokonywanie stałych konserwacji melioracyjnych urządzeń jest z pewnością tańszą opcją, niż odbudowywania oraz tworzenie nowych melioracyjnych systemów.  (uprawnienia budowlane 2022)

Utrzymywanie melioracyjnych urządzeń

Nakłady związane z utrzymaniem urządzeń do melioracji zarówno podstawowych, jak i szczegółowych są zwykle na niewystarczającym poziomie. Statystyki mówią o tym jednoznacznie.  (uprawnienia budowlane program) Na obszarze Wielkopolski w przedziale lat 2005 – 2010 całkowite nakłady pozwoliły na coroczne dokonywanie konserwacji około 39% długości zaewidencjonowanej użytkowych kanałów i cieków dla rolniczych celów oraz 53% długości przeciwpowodziowych wałów. Patrząc na to, że wynagrodzenia pracowników kształtowały się na niskim poziomie, a prace wykonywane przez nich były ciężkie i większość z nich należało ręcznie wykonać, to mamy tu ukazaną perspektywę, która z pewnością nie jest optymistyczna. Zarówno zaniedbania w stałej, jak i w okresowej konserwacji sprawiają, że na wielu odcinkach skarp i brzegów rowów oraz melioracyjnych kanałów porastające duże skupiska drzew i krzaków wpływają na szybsze zamulanie się dna, co prowadzi do gubienia nadanych podłużnych spadków  i zanik całkowity urządzeń.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Cel melioracji

Cel melioracji, jaki ma być ostateczny i który polega na stworzeniu warunków optymalnych dla rozwijania się roślin jest po stronie przyrodniczych nauk. Środki natomiast, które powodują rozporządzenie melioracji należą z kolei do techniki. W związku z tym nie tylko mechaniczne, ale też przyrodnicze ujęcie zagadnień związanych z melioracyjnymi pracami stanowi podstawową cechę charakterystyczną dla wodnych melioracji. Obecnie techniczny stan urządzeń do podstawowych, jak i szczegółowych melioracji nie pozwala spełniać ich funkcji, oraz nie zapewnia odpowiedniej skuteczności w ich funkcjonowaniu.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com