fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Drenaż terenu

Bardzo poważnym zagrożeniem dla podziemnych części budynków może być woda gruntowa lub opadowa która zatrzymuje się na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności. Aby zapobiec skutkom które niesie za sobą woda stosuje się drenaż terenu. Forma drenażu budynku zależy od uziarnienia i przepuszczalności gruntu np. rurociąg drenażowy pierścieniowy z jedną warstwą filtru lub rurociąg drenażowy połączony z drenażem warstwowym z dwóch warstw filtru. (uprawnienia budowlane 2019) Te formy stosuje się odpowiednio dla dobrze przepuszczalnych albo dla średnio i słabo przepuszczalnych gruntów. Aby zapewnić odwodnienie wykopu fundamentowego można wykonać drenaż pierścieniowy przed wzniesieniem obiektu. Odprowadzenie wody odbywa się przy użyciu grawitacji ze studzienki do kanalizacji lub rowu. Jeśli nie można w ten sposób odprowadzić wody konieczne jest jej przepompowanie. (uprawnienia budowlane 2019)

Trasa drenażu pierścieniowego uzależniona jest od obrysu obiektu oraz powinna być jak najkrótsza i jak najprostsza.

Instalacja drenażu

Instalacja drenażu warstwowego w gruntach słabo przepuszczalnych wykonuje się jednocześnie z budową obiektu (uprawnienia budowlane akty prawne) . Tworzy go warstwa np. żwiru, grubego pisku lub geowłókniny oraz drenażu pierścieniowego pod tą warstwą.

Należy zachować odpowiednie odległości podczas układania drenażu od fundamentów. Jeżeli drenaż ma być położony na na warstwie nieprzepuszczalnej lub poniżej układa się go blisko (0,4-0,5m). Jeżeli fundamenty i rurociąg znajduje się w warstwie wodonośnej to minimalna odległość należy obliczyć ze wzoru. Nie można układać go poniżej fundamentu w strefie wyznaczonej przez kąt 45 stopni aby konstrukcja budynku była stabilna. Położone są one również poniżej posadzki pomieszczenia podziemnego budynku oraz poniżej głębokości przemarzania gruntu. Wodę z rurociągów odprowadza się na teren działki lub poza jej obszar. W pierwszym przypadku powinno się odprowadzoną wodę rozprowadzić po terenie.(egzamin na uprawnienia budowlane) Poza obszarem działki można rurociąg doprowadzić do kanalizacji deszczowej, do rowu lub do wód stałych bądź też płynących pod warunkiem że poziom rury znajduje się 0,3m nad poziomem wody stojącej i 0,5m powyżej średniego stanu wody płynącej. Należy pamiętać że można odprowadzać wodę poza działkę jedynie pod warunkiem pozwolenia wodno-prawnego.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0