fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, nadanie uprawnień budowlanych jest procesem, który wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Poza wnioskiem konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową (program egzamin uprawnienia 2020). Oczywiście najważniejszym dokumentem w tym zakresie jest dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub technika bądź mistrza. Ukończony kierunek studiów powinien odpowiadać nazwom kierunków odpowiednich lub pokrewnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli natomiast ukończony kierunek nie pokrywa się z zapisami Rozporządzenia, wówczas należy dostarczyć suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Istotnie, każdy z dokumentów musi być potwierdzony podpisem kierownika podstawowej jednostki danej uczelni.

Oświadczenie wraz z załącznikami do wniosku

Należy zaznaczyć, że wniosek o uprawnienia budowlane mogą złożyć również osoby z wykształceniem średnim. Wówczas do wniosku dołączają odpis dyplomu technika lub mistrza (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Oczywiście każdy kandydat bez względu na wykształcenie musi dołączyć niezbędne oświadczenie z załącznikami. Są to między innymi: zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej z potwierdzeniem jej odbycia. Co więcej, do wniosku należy dołączyć życiorys zawodowy, formularz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby nadzorujące praktykę zawodową. Kandydat musi także pamiętać o kserze dowodu wpłaty, które potwierdza uiszczenie opłaty za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (uprawnienia budowlane – egzamin).

Oświadczenie o zgodności dokumentów z prawdą

Bezsprzecznie spełnienie ww. warunku jest konieczne podczas składania wniosku oraz dokumentów. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że wszystkie złożone przez niego dokumenty są zgodne z prawdą. Z kolei w niektórych przypadkach wymagane jest także dostarczenie potwierdzenia umowy, na podstawie której odbywała się praktyka zawodowa. Ważnym aspektem jest także sposób, w jaki należy złożyć dokumenty. Otóż należy to zrobić w teczce formatu A4. Spakowane do niej dokumenty kandydat dostarcza do odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego. To właśnie izba inżynierów lub architektów wyznacza termin złożenia dokumentów. Konkludując, warto przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz precyzyjnie wypełnić wniosek (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Dzięki temu proces ubiegania się o nadanie uprawnień przebiegnie bez komplikacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com