fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Odbycie praktyki na drodze do uprawnień budowlanych jest możliwe nie tylko w Polsce. Umożliwia to rozporządzenie mówiące o samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych z 2014r. Jest to cenna informacja dla wszystkich tych, którzy rozpoczęli ubieganie się o nadanie uprawnień przebywając poza granicami naszego kraju. Udokumentowanie takiego praktykowania wygląda niestety nieco inaczej niż w Polsce. Jak więc powinna wyglądać dokumentacja praktyki za granicą? (nauka do uprawnień budowlanych)

Dokumentacja praktyki za granicą – zaświadczenie o odbyciu praktyki

Naszą podstawą jest oczywiście dokument, który potwierdzi, że rzeczywiście taką praktykę odbyliśmy. Zaświadczenie wydaje kierownik jednostki, a jest ono poświadczane przez osobę nadzorującą. Ta ostatnia koniecznie powinna posiadać uprawnienia odpowiadające tym, które są zawarte w art. 14 ust. 1 prawa budowlanego. Zaświadczenie określa rodzaj, konstrukcję, przeznaczenie oraz inne cechy charakterystyczne dla robót i obiektów budowlanych, w których projektowaniu praktykant bezpośrednio uczestniczył. Należy pamiętać zwłaszcza o tych elementach, które mają znaczenie dla wybranej przez kandydata specjalizacji. (program na uprawnienia architektoniczne)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki – co jeszcze?

W zaświadczeniu konieczne jest także zawarcie informacji o inwestorze i lokalizacji. Nie obędzie się bez parametrów technicznych i użytkowych obiektu. Do kluczowych informacji zaliczamy też czas trwania praktyki a także jej dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia przy projektowaniu/pracach budowlanych. Nie wolno zapomnieć o scharakteryzowaniu czynności, za których wykonanie był odpowiedzialny praktykant. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Dokumentacja praktyki za granicą – ocena wiedzy

Aby dokumentacja praktyki za granicą była kompletna, nie możemy zapomnieć o ocenie naszej wiedzy. Oceniający (czyli nadzorujący praktykę) sprawdza naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wybranej przez nas specjalności. Co jednak w sytuacji, gdy w państwie, w którym przyszło nam odbywać praktykę zawodową, nie obowiązują uprawnienia budowlane? Nie ma się co martwić – taka praktyka może zostać zaliczona. W takim wypadku musimy dostarczyć do komisji kwalifikacyjnej przetłumaczony dyplom. Ma on potwierdzić odpowiednie wykształcenie osoby, która nadzorowała nasze odbywanie praktyki zawodowej. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.