fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokonywanie wyliczeń strat ciepła w domu

Chcąc dowiedzieć się, jaką grubą ociepleniową warstwę zastosować w budynku należy obliczyć, ile ciepła będzie przenikać na zewnątrz przez jego ściany. Przenikającą przez przegrody zewnętrzne budynku ilość ciepła zależy od tego, jakie właściwości posiadają materiały, które użyto do ich budowy. Nie bez znaczenia jest tu grubość warstw. Kiedy dokona się obliczeń, ile ciepła przenikać będzie na zewnątrz przez ściany domu, w takim wypadku można policzyć też, ile zapłacimy za nie. W oparciu o te dane można oszacować, ile izolacyjnego materiału zakupić oraz jaką grubość ocieplenia zastosować. egzamin na uprawnienia budowlane

Dokonywanie wyliczeń strat ciepła w domu
Dokonywanie wyliczeń strat ciepła w domu

Liczba roczna stopniodni w Polsce

Wyznaczanie rocznej liczby stopniodni opiera się na tym, że przyjmuje się bazową temperaturę, poniżej jakiej w celu utrzymania danej temperatury w pomieszczeniu należy włączyć ogrzewanie. Kolejno w oparciu o dane odnośnie temperatury rzeczywistej powietrza w danym miejscu obliczana jest średnia dobowa temperatura. Wylicza się ją dla każdego dnia w ciągu roku. W dniach, gdzie średnia temperatura jest niższa od bazowej uznaje się za dni grzewcze. Dla każdego takiego dnia oblicza się stopniodzień. W tym celu odejmuje się wartość średniej dobowej temperatury od bazowej. Liczba roczna stopniodni to suma uzyskanych wartości dla wszystkich dni w grzewczym sezonie. Nie bierze się tu pod uwagę dat od 1 maja do 30 września. uprawnienia budowlane testy

Szacowane koszty ogrzewania domu

Grzewczy sezon w Polsce w 2010 roku był jednym z najzimniejszych od 1999 roku. Średnia temperatura w tym czasie wynosiła 1,4°C. Do obliczeń zostało to uwzględnione, tak samo jak fakt, że nowo budowane domy znacznie lepiej zabezpiecza się od strat ciepła, niż te wzniesione wcześniej. Chcąc oszacować koszty związane z ich ogrzewaniem trzeba przyjąć bazową temperaturę do tego, aby obliczyć stopniodni. Przyjęcie jej na poziomie 15°C oznaczało by tu znacznie odchylenie otrzymanych wyników, od rzeczywistych. Z doświadczenia użytkowników tych domów wynika, że włączanie ogrzewania w nich nie jest potrzebne, kiedy na zewnątrz panuje temperatura nawet na poziomie 10°C. W ty wypadku jest w nich jeszcze ciepło poprzez uzysk ciepła ze słońca i elektrycznych urządzeń.  ( uprawnienia budowlane )

Wzór na obliczenie ilości przenikającego ciepła

Ilość związana z przenikaniem ciepła poprzez przegrodę odlicza w oparciu o wzór q = U∙A∙ΔT. W tym wypadku U oznacza współczynnik przenikania ciepła. A to powierzchnia przegrody, natomiast ΔT jest to różnica w temperaturze po jej dwóch stronach, czyli od zewnątrz i wewnątrz budynku. Problemem jest tu to, że różnica ta w rzeczywistości wciąż ulega zmianie. Dlatego też uwzględnić trzeba ją w obliczeniach ilości przenikającego ciepła przez przegrodę, w czasie całego grzewczego sezonu. To sprawia, że można posłużyć się tu metodą obliczania kosztów związanych z ogrzewaniem. W tym celu stosuje się tzw. stopniodnie grzania. To wielkość, jaką ustala się w oparciu o obserwację temperatury rzeczywistej. Temperatura ta dotyczy zewnętrznego powietrza. uprawnienia budowlane koszt  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com