fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton posiadający dodatek azotynu charakteryzuje się powolniejszym przyrostem wytrzymałości. Wpływa na to niska temperatura. Po upływie 28 dni dojrzewania przy ujemnych temperaturach beton osiąga 35-70% wytrzymałości, jaką mógłby uzyskać dojrzewając w normalnej temperaturze.[uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 5 stopni to można stosować dodatek w postaci 2,5% azotynu sodowego odnosząc się do masy cementu. Korzystne wyniki można uzyskać podczas zarabiania mieszanki betonowej na ciepło. Ważne jest, że im większa jest tu temperatura tym lepiej. Dodawanie azotynu w żadnym stopniu nie wpływa na dojrzewający beton w normalnych warunkach. Dochodzi tu jedynie do jego pewnego uplastycznienia. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest obniżenie ilości wody zarobowej o około 5%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Dodatek azotynu sodowego
Dodatek azotynu sodowego

Działanie azotynu

Stosowanie azotynu przyczynia się głównie do znacznego obniżenia temperatury procesu zamarzania wody. Podczas każdej odwilży wzrasta wytrzymałość betonu posiadającego azotyn sodowy. Dodawanie azotynu sodowego jest korzystnym zabiegiem, ponieważ możliwe jest stosowanie tu betonów o konsystencji bardziej ciekłej. Takie konsystencje są wygodne w zagęszczaniu. Ważne jest, że zwiększania ilości domieszki ponad zalecaną nie wpływa ujemnie na takie betony.[uprawnienia budowlane testy] Należy jednak pamiętać, że dodatek w ilości przekraczającej 6% mogą pojawiać się na betonie małe białe punkty. Azotyny powinny być stosowane szczególnie w przypadku konstrukcji charakteryzujących się dużym modułem powierzchniowym oraz takim, które są narażone na szybkie przemarzanie. Azotyn sodowy nie przyczynia się do powstawania korozji stali. Często jest on stosowany jako inhibitor korozji w przemyśle stalowym. Dodatek ten może przyczyniać się do powstawania ługów w mieszance. Mimo to można stosować go do betonów zrobionych ze wszystkich kruszyw naturalnych. W celu przyśpieszenia procesu wiązania wraz z azotynem sodowym można stosować chlorek wapniowy lub węglan potasowy lub sodowy. Powinno się tu wprowadzać podane plastyfikatory w normalnie stosowanych ich ilościach. Po takim zabiegu wytrzymałość betonu zwiększa się o około 10%.[akty uprawnienia budowlane]

Plastyfikatory

Podczas wykonywania betonów podczas zimy plastyfikatory powinny być oceniane według trzech właściwości. Są nimi skuteczność uplastycznienia, oddziaływanie na mrozoodporność betonu oraz wpływ na proces wiązania. Dzięki temu, że istnieje możliwość obniżenia ilości wody zarobowej wykonywany beton w krótkim czasie może uzyskać warunkową oraz pełną mrozoodporność. Poprzez zmniejszanie ilości wody oraz stosowanie plastyfikatora zazwyczaj dochodzi do podniesienia się wartości wytrzymałości betonu. Plastyfikatory, które są robione na kwasach lignosulfonowych zazwyczaj opóźniają w pewnym stopniu proces wiązania betonu. Mimo to stosowane ich jest wskazane oraz korzystne. Plastyfikatory nie są natomiast stosowane w sytuacjach, gdy do betonów jednocześnie dozuje się domieszki, które nadmiernie przyśpieszają początek wiązania.[segregator uprawnienia budowlane]

Zasady dotyczące plastyfikatorów

Podczas rozważania celowości stosowania plastyfikatorów należy kierować się dwoma głównymi zasadami. Zasady te dotyczą wykonywania betonów podczas okresu zimowego. Pierwsza z tych zasad mówi o tym, że plastyfikatory, które przyczyniają się do znacznego opóźnienia wiązania powinny być stosowane jedynie jednocześnie z dodatkami chemicznymi. Dodatki te powinny przyśpieszać proces wiązania lub obniżać temperaturę zamarzania wody. Jeżeli stosowane są plastyfikatory wcześniej wspomniane najpierw powinno się przeprowadzać szczegółowe badania dotyczące ich wpływu na przebieg procesu wiązania oraz wytrzymałość w konkretnych temperaturach. Na podstawie tych wyników ocenia się celowość stosowania plastyfikatorów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com