fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dno kanału

Projektując dno kanału należy zadbać o to, żeby jego spadek był skierowany do pompowni. Istnieje możliwość, że będzie konieczne wybudowanie kilku pompowni w momencie, kiedy będzie:

– większa długość stalowni,

– duży napływ wody,

– dobra filtracja podłoża.

Dno kanału

Wykop, który znajduje się wokół fundamentu regeneratora, można zasypać żwirem. Robi się to w celu, żeby był lepszy spływ wód gruntowych, powierzchniowych czy przemysłowych (w przypadku, gdy nastąpi awaria rurociągów wody).
W pompowni można znaleźć zbiornik, który ma odpowiednią pojemność. Woda dostaje się do niego przez przelew. Następnie wypompowuje się ją. Taki proces powoduje, że w kanale i komorze osadowej zbierają się zanieczyszczenia, które usuwa się w późniejszym czasie. Dzięki temu powstałą wodę można włączyć do sieci obiegowej wody przemysłowej zakładu. Taki sposób okazał się strzałem w dziesiątkę w wielu stalowniach Związku Radzieckiego. Przestano wówczas stosować kesonów stalowych. Jednak takie rozwiązanie ma sens tylko przy budowie nowych zakładów albo przebudowie i modernizacji starych, jeżeli fundamenty słupów hali na to pozwalają (program na uprawnienia budowlane).

Zdarza się tak, że można wykonać jedynie lokalne zabezpieczenie w trakcie przebudowy pieca, który już istnieje. W obrębie takiego pieca zapuszcza się trzy studnie głębinowe. Rozmieszcza się je na obwodzie trójkąta i łączy się je ze sobą drenażem ceramicznym. Drenaż ten przebiega pod fundamentami regeneratorów, które są ułożone w warstwie filtracyjnej ze żwiru. Pompownia znajduje się przy studni, która znajduje się pomiędzy regeneratorami.

Jeżeli występuje dobra przepuszczalność gruntu rodzimego, to śmiało można pozwolić sobie na obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej. Można tego dokonać poprzez założenie jednej lub dwóch studni w okolicy regeneratorów (testy 2021 uprawnienia).

Do zalet obniżenia poziomu wody można zaliczyć to, że nie ma konieczności zabezpieczania fundamentu przed agresywnym działaniem wody. Jest to bardzo kłopotliwe, kiedy nie ma szans, żeby zastosować izolację bitumiczną ze względu na wpływy termiczne, które są nie do uniknięcia.

Podział pieców

Piece grzewcze można podzielić według różnych kryteriów. Według zależności od technologicznego zastosowania wyróżniamy piece do:
– przeróbki plastycznej,
– obróbki cieplnej,
– suszenia.
Na dalszy podział pieców grzewczych w różnych grupach mają wpływ zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Najczęściej mowa jest o podziale ze względu na sposób załadowania i wyładowania wsadu, a także jego transportu przez piec (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Komora grzewcza

Komora grzewcza jest taką przestrzenią w piecu, gdzie nagrzewa się wsad. Trzon pieca to z kolei dolna część komory grzewczej. Tam, w większości pieców, znajduje się wsad. Może być on ruchomy bądź nieruchomy. Zadaniem komory spalania jest spalanie paliw. Umiejscowiona jest ona poza komorą grzewczą bądź w niej. Wsad w piecach grzewczych ogrzewa się spalinami w sposób pośredni lub bezpośredni. Z kolei mufle i rury promieniujące oddzielają spaliny od nagrzewanego wsadu.

Zadaniem rekuperatorów jest częściowe odzyskanie ciepła, które zawarte jest w spalinach, które odprowadza się z pieca. Wykorzystywane rekuperatory wykonuje się z ceramiki bądź metalu. Wsadem są półwyroby lub wyroby hutnicze. Poddają się one procesom termicznym nagrzewania lub suszenia. Ma to miejsce w piecach. Zadaniem kanałów spalinowych jest odprowadzanie spalin z pieca do urządzenia odciągowego, jakim jest komin bądź eżektor. Czasami są wykorzystywane jako podgrzewacze suszarek, gdzie suszy się wsad przy pomocy ciepła ze spalin odlotowych (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Wykładzina ogniotrwała

Wykładzina ogniotrwała pieca dzieli się na wykładzinę:
a) konstrukcyjną (nośną), która jest wysoko ognioodporną i zbudowana z kształtek szamotowych gatunku A, B, C i D lub też z kształtek magnezytowych, krzemionkowych,
b) izolacyjną z szamotu porowatego, termalitu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com