Deskowanie ślizgowe

Deskowania ślizgowej są stosowane podczas wznoszenia wysokich budowli. Można również je stosować do budowania wysokość ścian oporowych, zapór wodnych czy słupów wysokich hal fabrycznych lub elektrociepłowni wykonywanych z żelbetu. W przypadku ścian posiadających znaczną długość lub dla konstrukcji posiadającej wiele słupów stosowane są deskowania ślizgowe, ale na pewnym odcinkach. Można również spotkać się z rozwiązaniami, że deskowania te wykonywane są jedynie dla niektórych grup słupów, które robi się w tym samym czasie.[akty uprawnienia budowlane] Dzięki temu uzyskuje się dużą powtarzalność urządzenia oraz deskowania. Już raz zmontowane deskowanie ślizgowe, które posiada małą powierzchnię stanowi zespolona formę dla całej budowli. Z tego powodu może być ono podnoszone do góry za pomocą ruchu ciągłego podczas jednoczesnego betonowania ścian.

Deskowanie ślizgowe
Deskowanie ślizgowe

Podnoszenie deskowań ślizgowych

Deskowania ślizgowe mogą być podnoszone za pomocą dźwigników. Dźwigniki, które zostaną już zamocowane do deskowania oraz rusztowania pomocniczego są przesuwane w górę. Odbywa się to po prętach niosących opieranych na fundamencie ścian danej budowli. Dźwigniki mogą być obsługiwane dwojako. Może odbywać się to ręcznie lub mechanicznie zdalnie. Drugą z tych opcji obecnie częściej się stosuje.[segregator uprawnienia budowlane] Szybkość z jaką wznoszone są ściany głównie zależy od czasu twardnienia betonu oraz od organizacji robót na danej budowie. Jeżeli chcemy uzyskać maksymalną szybkość podnoszenia się deskowań to należy zastosować dźwigniki zdalnie sterowane. Mogą być one na przykład hydrauliczne.

Stosowanie deskowań ślizgowych

Głównym warunkiem do stosowania deskowań ślizgowych jest występowanie pionowego układu budowli. Oznacza to, że ściany budowli muszą być pionowe i posiadać taką samą grubość na całej wysokości. Dla szczególnych przypadków, które są uzasadnione ekonomicznie ściany mogą być wykonywane w przekroju pionowym z uskokami.[uprawnienia budowlane testy] W takiej sytuacji ich grubość zmniejsza się ku górze. W tym przypadku należy liczyć się ze wzrostem kosztów wykonania dodatkowych tarcz deskowania. Tarcze te wmontowywane są w deskowania ślizgowe pod postacią wkładek. Ściany zbieżne lub rozbieżne, które ku górze zmieniają swoją grubość mogą być również wykonywane stosując do tego ściągi śrubowe lub hydrauliczne. Ich zadaniem jest nasuwanie się na siebie sąsiadujących ze sobą tarcz deskowania. Zmniejszają lub zwiększają one również wielkość odstępów występujących pomiędzy deskowaniami ograniczającymi daną ścianę.[uprawnienia budowlane]

Przykładowe deskowanie ślizgowe

Jako przykład deskowania ślizgowego zostanie przedstawione deskowanie, które wykorzystane zostało w budowie silosu oraz budynku mieszkalnego z pomostami roboczymi. W tym przypadku dodatkowo występowały rusztowania pomocnicze, które służyły do kontrolowania robót i do wykonywania prac wykończeniowych. Ten rodzaj deskowania posiada urządzenia podnoszące.[egzamin na uprawnienia budowlane] Są nimi dźwigniki hydrauliczne zdalnie sterowane. Łączy się je za pomocą wspólnej sieci instalacyjnej z pompą. Pompa ta poruszana jest przez silnik. Łączy się ona ze zbiornikiem cieczy. Deskowania ślizgowe składają się z tarcz, których wysokość wynosi około 120 centymetrów, ram dźwigników prętów niosących, pomostów roboczych oraz dźwigników instalacji hydraulicznej. W deskowaniach ślizgowych tarcze obejmują wszystkie ze ścian konstruowanego budynku. Poszczególne z par tarcz są ramami występującymi w odstępach wynoszących około 1 do 2,5 metra. W kleszczach tych ram montuje się dźwigniki. Przez nie natomiast prowadzone są pręty niosące, które opierają się o fundament ściany.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.