fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podstawowe elementy systemu deskowań jednostronnych

Podstawowymi elementami systemów deskowań jednostronnych są:

– skratowane kozły oporowe,

– głowice łączące,

– rygle,

– kotwienia,

– podest roboczy,

– elementy usztywniające.

Deskowania jednostronne
Deskowania jednostronne

Dzięki głowicom łączącym można połączyć kozła oporowego z praktycznie każdym rodzajem deskowania ściennego. Rygle, które umieszcza się na koźle, służą do tego, żeby zamocować ściągi tracone (uprawnienia budowlane 2021). Na rygiel poziomy składają się dwa stalowe profile arowe. Zadaniem rygla jest przekazywanie sił, które powstają na skutek wyporu mieszanki betonowej poprzez kotwy podłoża. Kozły oporowe kotwi się używając ściągi DW. Można to zrobić za pomocą:

– pętli,

– ściągów falowych.

To, na jaki sposób się zdecydujemy, zależy głównie od wielkości siły wyrywającej. Każdy kozioł jest kotwiony przy użyciu jednej pętli kotwiącej lub dwóch kotwi pojedynczych.

Jedną z ważniejszych czynności do wykonania podczas budowania ścian jednostronnych jest przede wszystkim wbudowanie kotew w płycie fundamentowej. Robi się to w takich miejscach, gdzie pokrywają się one z ustalonym rozstawem kozłów. Kozły montuje się razem ze zbrojeniem płyty fundamentowej, żeby później móc je zabetonować.

Pomosty roboczo – betoniarskie są potrzebne, żeby:

– obsłużyć deskowania, które mają wysokość powyżej terenu,

– bezpiecznie prowadzić roboty betoniarskie.

Z reguły jest tak, że w przypadku deskowań jednostronnych wykorzystuje się takie podesty robocze, które używane są w innych systemach deskowań pionowych danego producenta (testy 2021 uprawnienia).

Podczas projektowania kozłów oporowych należy uwzględnić fakt, żeby przeciwległa strona do deskowania, taka jak ściana czy zabudowa, miała możliwość przeniesienie ciśnienia, które jest wywierane przez mieszankę betonową.

Warunki prowadzenia robót betonowych

Żeby pomóc i ułatwić korzystanie z deskowań jednostronnych producenci podają w swoich katalogach:

– rozwiązania konstrukcyjne określonego kozła oporowego,

– tabele z informacjami o warunkach prowadzenia robót betonowych.

W tabeli można znaleźć m.in. informację o wartości ciśnienia mieszanki betonowej (p), jakie jest w stanie przenieść konstrukcja kozła w zależności od przyjętej wysokości betonowanej ściany H. Ważne jest, żeby wykonawca robót podczas montażu kozłów oporowych spełnił warunek, żeby jednostkowe siły wyrywające oraz siły dociskowe nie były większe niż wielkość obciążeń dopuszczalnych dla danej konstrukcji podłoża, np.:

– fundamentu,

– płyty dennej,

– płyty stropowej. Jednostkowe siły wyrywające występują w zakotwieniach, a z kolei siły dociskowej można spotkać pod trzpieniami.

Klasyfikacja deskowań słupów

Do najczęściej stosowanego kryterium podziału deskowań słupów należy podział ze względu na kształt przekroju formowanych elementów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W związku z tym wyróżnia się takie deskowania do wykonywania słupów o przekroju:

– prostokątnym,

– okrągłym,

– dowolnym.

Kolejnym podziałem deskowań słupów jest ten, który dokonuje się ze względu na:

– konstrukcję elementów formujących,

– rodzaj tworzywa używanego do produkcji elementów formujących.

Słupy prostokątne deskuje się na dwa sposoby:

– przy użyciu tarcz, które są podstawowym elementem systemów deskowań drobnowymiarowych i wielkowymiarowych używanych do wykonywania ścian,

– wykorzystując systemy deskowań, które są zaprojektowane tylko i wyłącznie do formowania słupów.

Słupy okrągłe kształtuje się używając poniższych form:

– stalowych,

– iluminiowych,

– z tworzyw sztucznych.

Słupy, które mają dowolne kształty wykonuje się przy pomocy deskowań dźwigarkowych. Słupy te mogą mieć kształt wielokąta czy charakteryzować się złożonymi przekrojami. Dzięki deskowaniom dźwigarkowym można realizować również słupy, które mają przekroje okrągłe oraz prostokątne (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com