fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na stan wilgotnościowy przegród budowlanych wpływ ma wiele zjawisk. Należą do nich między innymi kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Oprócz tego możemy również wyróżnić sorpcję. Jest to pochłanianie z powietrza wilgoci. Ostatnim ze zjawisk jest dyfuzja. Polega ona na przenikaniu pary wodnej. Dzieje się to poprzez różnicę ciśnień cząstkowych w zewnętrznym oraz wewnętrznym powietrzu.[akty uprawnienia budowlane] Jeśli chodzi o podciąganie kapilarne to głównie występuje ono przez brak izolacji poziomej lub pionowej. Zawilgocenie pochodzące od zjawiska dyfuzji jest dużo większe od wartości, która pochodzi z sorpcji. Ma to bardzo duże znaczenie w sytuacji, gdy dyfundująca para wodna kondensuje we wnętrzu przegrody. Takie zjawisko nosi nazwę kondensacji wewnętrznej.

stan wilgotnościowy

Przemieszczenie wilgoci

Przemieszczenie wilgoci we wnętrzu pór przegród uzależnione jest od ciśnienia cząstkowego oraz od dyfuzji kapilarnej, która spowodowana jest przez siłę ssania kapilarów. Kapilarami tymi są mikropory materiału, z którego wykonana jest przegroda. Wilgoć przemieszcza się w kierunku od większych porów do mniejszych. Z tego powodu można stwierdzić, że zjawisko to uzależnione jest od różnicy ciśnień cząstkowych. Może ono działać w kierunku, który jest niezależny od procesu dyfuzji.[segregator uprawnienia budowlane] Zjawisko dyfuzji kapilarnej nie jest jeszcze odpowiednio zbadane przez to nie może być ujmowane matematycznie. W przypadku zawilgocenia się przegród obniżają się właściwości ciepłochronne przegród oraz mogą rozwijać się w nich szkodniki biologiczne. W sytuacji, gdy dojdzie do zamarznięcia wilgoci we wnętrzu porów materiał może ulec zniszczeniu. 

Kondensacja wewnątrz przegród

Kondensacja pary wodnej zawsze występuje w sytuacji, gdy ciśnienie cząstkowe jest większe od ciśnienia nasyconej pary wodnej. Ta zależność jest interpretacją matematyczną, a nie fizyczną. Jest to spowodowane tym, że w sensie fizycznym ciśnienie nasyconej pary wodnej przyjmuje wartość maksymalną.[egzamin na uprawnienia budowlane] Kondensacja występująca we wnętrzu przegród może występować w sytuacji, gdy ciśnienie rzeczywiste jakie posiada para wodna w konkretnym przekroju jest większe od ciśnienia pary wodnej nasyconej dla temperatury, która panuje w rozpatrywanym przekroju. Do oceny stanu wilgotnościowego przegrody budowlanej obecnie stosuje się metodę przepływu ustalonego pary wodnej. Najprostszym ze sposobów, ale też mało precyzyjnym jest ustalenie powierzchni okien w budynkach. Sposób ten polega na wyznaczeniu stosunku powierzchni okien do powierzchni podłóg. Powierzchnią okien w tym przypadku jest powierzchnia oszklenia.[uprawnienia budowlane test]

Dokładniejszy sposób określania naświetlenia dziennego

W przypadku budynków o większych szerokościach należy odpowiednio dokładnie określić naświetlenie dzienne pomieszczeń inwentarskich. Metoda określania naświetlenia dziennego polega na wyznaczaniu stosunku jasności, która panuje w konkretnym punkcie wnętrza budynku do jasności, która występuje na zewnątrz budynku.[uprawnienia budowlane] Stosunek ten nazywany jest współczynnikiem dziennego oświetlenia sumarycznego. Jest on wyrażony w procentach w stosunku do zewnętrznej jasności. Minimalna wartość, która zapewni odpowiednie oświetlenie pomieszczeń dla polskich warunków klimatycznych wynosi 3000 luksów. Dla pomieszczeń inwentarskich dla strefy roboczej wartość ta wynosi 10-30 luksów. Jest to 0,33-1% jasności zewnętrznej.

Oświetlenie sztuczne

Podczas projektowania pomieszczeń inwentarskich ważne jest obliczenie najmniejszego dopuszczalnego sztucznego oświetlenia. Wykonuje się to na podstawie normy PN-57/E-02030. Sztuczne źródła światła muszą odpowiednio oświetlać zarówno stanowiska pracy jak i działać równomiernie na pozostałą część pomieszczenia. Norma dla oświetlenia elektrycznego wykorzystywanego w pomieszczeniach budynków inwentarskich wynosi 2W dla jednego metra kwadratowego podłogi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com