fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stopień zanieczyszczenia powietrza przez amoniak jest głównie uzależniony od częstotliwości oraz dokładności z jaką usuwa się odchody zwierząt. Również urządzenia zabezpieczające pomieszczenia inwentarskie przed wpływaniem do nich gazów pochodzących z kanałów oraz zbiorników na gnojówkę mają znaczący wpływ na stopień zanieczyszczenia. Trzeba pamiętać, że usuwanie zawilgocenia z pomieszczenia przyczynia się również do usuwania zanieczyszczeń z powietrza.[egzamin na uprawnienia budowlane] Na stopień zawilgocenia oraz temperaturę występująca w pomieszczeniach inwentarskich mają wpływ czynniki fizyczne. Wśród nich możemy wyróżnić temperaturę zewnętrzną, wilgotność powietrza w jego wnętrzu oraz szybkość z jaką przebiega infiltracja powietrza. W wyjątkowych sytuacjach uwzględnia się również wpływ promieniowania słonecznego, które może powodować przegrzewanie się pomieszczeń.

Czynniki wpływające na powietrze w pomieszczeniach
Czynniki wpływające na powietrze w pomieszczeniach

Temperatury w pomieszczeniach inwentarskich

Właściwa temperatura powietrza wewnętrznego dla pomieszczenia inwentarskiego zapewnia odpowiednie warunki dla zwierząt. Zarówno wpływa ona na ich samopoczucie oraz na ekonomiczne zużycie paszy. Wyróżnia się dwie temperatury. Są nimi minimalna oraz optymalna. Druga ze wspomnianych temperatur jest bezpośrednio związana z ilością paszy zjadanej przez zwierzęta.[segregator uprawnienia budowlane] Można więc stwierdzić, że na wysokości temperatur wpływ ma rachunek ekonomiczny. Podstawą obliczeń dotyczących procesów cieplno-wilgotnościowych oraz projektowania wentylacji minimalnej jest minimalna temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń. Temperaturę tę mierzy się ponad poziomem podłogi. Przykładowo w stajniach wysokość ta wynosi 200 centymetrów, w oborach 160 centymetrów, kurnikach 120 centymetrów, a w chlewniach i owczarniach 110 centymetrów. Największa wymiana powietrza powinna mieć miejsce w okresie przejściowym, czyli wiosennym. Jest to spowodowane tym, że wtedy występuje największe zawilgocenie. Aby zminimalizować koszty związane z drogimi urządzeniami wentylacyjnymi do jedynie niezbędnych wartości temperatury pomieszczeń przyjmuje się dla okresu przejściowego nieco wyższe od optymalnych.[akty uprawnienia budowlane]

Podwyższone temperatury

Podwyższone temperatury w pomieszczeniach powinny się mieścić w pobliży granicy strefy obojętności cieplnej. Ważne jest, żeby nie przyczyniały się one do niekorzystnych zaburzeń w biologicznych procesach zwierząt. Wartości tych temperatur nieco różnią się od budynku, w którym mają występować. Przykładowo dla chlewni, gdzie mieszkają maciory z prosiętami temperatura ta powinna wynosić maksymalnie 22°C. Dla budynków inwentarskich wynosi ona natomiast 16°C.[uprawnienia budowlane]

Obliczenia cieplne

Obliczeniowa temperatura powietrzna zewnętrznego jest ustalana ze względu na rodzaj rozpatrywanych w danym miejsc zjawisk fizycznych. Do zjawisk tych możemy zaliczyć między innymi przenikanie pary wodnej, przenikanie ciepła czy kondensacja pary wodnej występująca na powierzchniach wewnętrznych. Również wpływ na tę temperaturę ma rodzaj rozpatrywanego obiektu budowlanego. W celu zaprojektowania pomieszczenia inwentarskiego należy obliczyć straty ciepła, bilans ciepła oraz sprawdzić poziom kondensacji pary wodnej występującej na powierzchniach wewnętrznych przegród budowlanych.[uprawnienia budowlane testy] W celu zaprojektowania wentylacji należy skorzystać z metody ustalonego przepływu ciepła i pary wodnej. W tej metodzie zakłada się, że wartości temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza są stałe.

Temperatury w budynkach inwentarskich

W przypadku budynków inwentarskich zazwyczaj bierze się pod uwagę ilość ciepła, jaką wydzielają zwierzęta. Jego ilość jest bezpośrednio związana z aktualnym stanem pogłowia. Nadmierną ilość wilgoci wewnątrz tych budynków należy usunąć. Robi się to przez wykorzystanie wentylacji. Taki zabieg niesie ze sobą konieczność nagrzewania świeżego powietrza co jest niekorzystne z ciepłem zwierząt. Właściwą minimalną wentylację ustala się na podstawie rachunku bilansowego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com