fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż wszelkie kwestie dotyczące ww. funkcji są regulowane przez ustawę Prawa Budowlanego (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Podążając za treścią ustawy dowiadujemy się, że osoba pełniąca te funkcje zobowiązana jest do dokonywania dachowej oceny zjawisk technicznych. Co więcej powinna w jej gestii leży również samodzielne rozwiązywanie zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych.

Na początku należy wskazać, kto może pełnić ww. funkcje. Otóż, pełnić je mogą tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane. Istotnie, uprawnienia budowlane umożliwiają bowiem prowadzenie działalności polegającej na fachowej ocenie zjawisk technicznych. Jak również działalności polegającej na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych

Działalność uznawana za samodzielne funkcje techniczne

Prawo budowlane określa działania, do których należą samodzielne funkcje techniczne. Są to: kierowanie budową, projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych (uprawnienia budowlane). Poza tym zaliczają się do nich: sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonywanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Działalność, którą mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia budowlane polega na kilku czynnościach (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Przede wszystkim opiera się na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Działalność wiąże się również z projektowaniem oraz sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych, kierowaniem budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi. Ponadto może dotyczyć kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowaniem kontroli technicznej oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem. Jak również rzeczoznawstwa budowlanego (oprócz uprawnień budowlanych jest wtedy wymagane także posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego).

Kto może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Jeżeli chodzi o sprawowanie ww. funkcji, to są do tego uprawnione tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne . Warunkiem jest także odbycie praktyki zawodowej zgodnej z wymaganiami związanymi z pełnioną funkcją.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań przez organ samorządu zawodowego zostaje wydana decyzja, tzw. uprawnienia budowlane (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Warto pamiętać, iż uprawnienia te można uzyskać jedynie w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, który sprawdza wiedzę na temat procesu budowlanego oraz umiejętności techniczne kandydata w praktyce.

Za co odpowiadają osoby uprawnione do pełnienia tej funkcji?

Do obowiązków osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy wiele czynności. Odpowiadają za poziom na jakim wykonywane są te funkcje. Ważne, aby były wykonywanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. Poza tym istotna jest dbałość o właściwą organizację oraz jakość i bezpieczeństwo prac.

Należy pamiętać, iż podstawę do sprawowania ww. funkcji stanowi wpis do centralnego rejestru, który wydawany jest w drodze decyzji. Drugim elementem jest wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby inżynierów budownictwa (programy do uprawnień budowlanych).

Natomiast organy samorządu budowlanego są odpowiedzialne za natychmiastowe przekazywanie informacji o wpisie lub wykreśleniu z listy, aby ujawnić te kwestie w rejestrze centralnym.

Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Jak już wspomniano jedynie zdanie egzaminu, który weryfikuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną kandydata pozwala na uzyskanie uprawnień budowlanych (uprawnienia budowlane). Należy jednak pamiętać, że sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które sprawują ww. funkcje są odpowiedzialne za to, by prace były wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Istotnie, w ich gestii leży również staranność w wykonywaniu swojej pracy, jak również jakość, bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prac.

Praktyka zawodowa oraz wykształcenie techniczne

Powyższe elementy są niezbędne, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Jednak zarówno wykształcenie, jak i odpowiednia praktyka zawodowa muszą być dostosowane do pewnych czynników. Są to: rodzaj działalności oraz stopień skomplikowania działalności. Istotne są również inne wymagania związane ze sprawowaną funkcją.
Decyzja wydawana przez organy samorządu zawodowego, czyli uprawnienia budowlane stanowią potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com