fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż wszelkie kwestie dotyczące ww. funkcji są regulowane przez ustawę Prawa Budowlanego (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Podążając za treścią ustawy dowiadujemy się, że osoba pełniąca te funkcje zobowiązana jest do dokonywania dachowej oceny zjawisk technicznych. Co więcej powinna w jej gestii leży również samodzielne rozwiązywanie zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych.

Działalność uznawana za samodzielne funkcje techniczne

Prawo budowlane określa działania, do których należą samodzielne funkcje techniczne. Są to: kierowanie budową, projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych (uprawnienia budowlane). Poza tym zaliczają się do nich: sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonywanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Kto może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Jeżeli chodzi o sprawowanie ww. funkcji, to są do tego uprawnione tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne . Warunkiem jest także odbycie praktyki zawodowej zgodnej z wymaganiami związanymi z pełnioną funkcją.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań przez organ samorządu zawodowego zostaje wydana decyzja, tzw. uprawnienia budowlane (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Warto pamiętać, iż uprawnienia te można uzyskać jedynie w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, który sprawdza wiedzę na temat procesu budowlanego oraz umiejętności techniczne kandydata w praktyce.

Za co odpowiadają osoby uprawnione do pełnienia tej funkcji?

Do obowiązków osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy wiele czynności. Odpowiadają za poziom na jakim wykonywane są te funkcje. Ważne, aby były wykonywanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. Poza tym istotna jest dbałość o właściwą organizację oraz jakość i bezpieczeństwo prac.

Należy pamiętać, iż podstawę do sprawowania ww. funkcji stanowi wpis do centralnego rejestru, który wydawany jest w drodze decyzji. Drugim elementem jest wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby inżynierów budownictwa (programy do uprawnień budowlanych).

Natomiast organy samorządu budowlanego są odpowiedzialne za natychmiastowe przekazywanie informacji o wpisie lub wykreśleniu z listy, aby ujawnić te kwestie w rejestrze centralnym.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.