fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czy trudno być właścicielem firmy budowlanej?

Właściciel lub dyrektor zarządza całym przedsiębiorstwem, planuje i opracowuje strategie jego rozwoju. Nadzoruje realizację najważniejszych zadań firmy określonych przez organ nim zarządzający oraz koordynuje działania podległych mu działów: marketingu, produkcji, sprzedaży, logistyki, finansów, administracji, personalnego, technicznego, informatyki itp. To on wyznacza zadania swoim zastępcom i kontroluje ich realizację. Najważniejszymi zadaniami dyrektora generalnego są: zapewnienie zarządzanemu przez niego przedsiębiorstwu płynności finansowej, dążenie do osiągania przez firmę wysokich wyników finansowych oraz koncentracja na optymalnym rozwoju firmy. Odpowiada również za stworzenie i utrzymanie doskonałego zespołu pracowników.

Warunkiem skutecznego, to znaczy gwarantującego sukces zarządzania firmą, jest szkolenie i odpowiednie motywowanie personelu. Ponadto dyrektor dba o elastyczne dostosowanie działalności jego formy do zmiennej sytuacji rynkowej. W sytuacjach kryzysowych to on obmyśla i – po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą – realizuje plany poprawy kondycji firmy ( jej restrukturyzacji, zmiany statusu prawnego, zmiany profilu produkcji, wchodzenia na nowe rynki zbytu, wprowadzania zupełnie nowych rodzajów usług itp.). Zadaniem dyrektora naczelnego jest analizowanie elementów ryzyka i w miarę możliwości zapobieganie potencjalnym kryzysom.

Dyrektor wspólnie z rada nadzorczą firmy decyduje o podjęciu ryzyka, ma ważny głos w wyborze partnerów strategicznych, zwiększaniu lub zmniejszaniu zasobów przedsiębiorstwa ( inwestycje lub sprzedaż części majątku). Istotnym elementem jego pracy jest też ścisła współpraca i realizacja uchwał rady nadzorczej spółki, właściciela firmy lub innej organizacji nadzorującej zarządzanie firmą. W przypadku przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu takim organem nadrzędnym jest kierownictwo centrali koncernu, przed którym dyrektor generalny odpowiada za wyniki pracy przedsiębiorstwa. W kierowaniu firmą, wyznaczaniu i realizowaniu planów jej rozwoju pomagają mu dyrektorzy działów pełniący niekiedy funkcje jego zastępców.

Jak być dobrym włascicielem?

Dobry dyrektor generalny musi umieć wyznaczać innym działania – nie może wszystkiego nadzorować bezpośrednio. Zasadniczo nie ma wielkich różnic pomiędzy obowiązkami i zakresami odpowiedzialności dyrektorów generalnych zarządzającymi przedsiębiorstwami różnych branż. Powinni oni jednak być fachowcami nie tylko w dziedzinie zarządzania, ale też znać się na specyfice rynku na którym przedsiębiorstwa ich działają.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com