fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagania psychologiczne

Podstawowymi cechami jakie wymaga zawód architekta wnętrz są uzdolnienia artystyczne. Szczególnie ważna jest wyobraźnia przestrzenna, wyczucie barwy, faktury, kształtu.

W tym zawodzie konieczne są zainteresowania dość różnorodnymi dziedzinami: historią sztuki, tworzywami i technologiami, a także psychologią, socjologią. Każde projektowanie wymaga umiejętności rozwiązywania problemów. W związku z tym pożądana jest duża inwencja twórcza oraz umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin. Niezbędna jest duża orientacja we współczesnym świecie, panujących trendach estetycznych, technologiach. Architekt wnętrz musi odczuwać i rozumieć różne style życia. W swojej pracy spotyka się z rozmaitymi zadaniami, raz ma stworzyć oryginalny projekt z wykorzystaniem najnowszych technologii, innym razem urządzić wnętrze w określonej stylistyce.

Praca architekta wnętrz wymaga dużej łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi, uważnego słuchania i precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Punktem wyjścia jego pracy jest dokładne rozpoznanie potrzeb i wrażliwości estetycznej klienta. Istotną rolę w tym zawodzie odgrywa również umiejętność wymiany poglądów i umiejętność przekonania innych do własnych pomysłów, które wynikają z fachowej wiedzy.

 

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca architekta wnętrz jest pracą lekką pod względem obciążenia fizycznego. Brak jest uregulowań prawnych co do wymogów zdrowotnych dla osób zamierzających wykonywać zawód architekta wnętrz. Niemniej w wykonywaniu tego zawodu bardzo przydatne jest posiadanie dobrego wzroku i bezbłędnego rozróżniania barw. W pracy architekta wnętrz istotna jest też sprawność rąk oraz zmysł dotyku, ze względu na potrzebę dobrania tworzyw pod kątem faktury. Konieczność tworzenia pomiarów w projektowanych wnętrzach wiąże się ze sprawnością kończyn dolnych.

W sytuacji, gdy architekt wnętrz ogranicza się do prac koncepcyjnych lub nauczania, w zawodzie tym mogą pracować osoby niepełnosprawne, z dysfunkcją kończyn dolnych czy poruszających się na wózkach.

 

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje architekta wnętrz można uzyskać poprzez ukończenie studiów licencjackich, magisterskich lub studiów podyplomowych. Architekt wnętrz jest jednym z zawodów plastycznych, dlatego specjalizacja: architektura wnętrz, występuje na Akademiach Sztuk Pięknych, ale również na takich uczelniach, jak: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych czy Politechnika ¦ląska. Dodatkowo, w ramach dyplomu z wybranego kierunku można również wybrać uboczną specjalizację (aneks do dyplomu) z architektury wnętrz. Zawód architekta wnętrz wykonują często również osoby z kwalifikacjami architekta.

Projektowanie wnętrz jest nauczane także w Liceach Plastycznych i w Szkołach Policealnych. Osoby kończące te szkoły nie uzyskują jednak tytułu architekta wnętrz, co nie oznacza, że nie mogą wykonywać tego zawodu. Obecnie coraz bardziej liczą się rzeczywiste umiejętności i talent, dlatego nawet osoby z niższym formalnym wykształceniem mogą otrzymać interesujące zlecenia na projekty.

Istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia swoich kwalifikacji w zawodzie przez osoby, które studiów nie skończyły, ale mają w tej dziedzinie umiejętności i wiedzę. W Związku Artystów Plastyków działa Komisja Kwalifikacyjna potwierdzająca fachowość i przyjmująca do Związku. Członek Związku uzyskuje uprawnienia wolnego zawodu artysty plastyka – projektanta wnętrz.

W Polsce projektowanie wnętrz nie jest objęte regulacjami prawnymi, co powoduje, że wykonywanie tego zawodu bez posiadania kwalifikacji, nie skutkuje żadnymi sankcjami prawnymi.

 

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Architekt wnętrz, który uprawia swój zawód jako „wolny” ma nieograniczone możliwości awansu w tym sensie, że interesującymi i cenionymi projektami wyrabia sobie pozycje w świecie sztuki i może osiągnąć nawet międzynarodową sławę. Udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, zainteresowanie ze strony krytyków sztuki, otrzymywane różne nagrody za projekty, są dla twórców najistotniejszymi wyznacznikami ich kariery zawodowej. Znany i ceniony architekt wnętrz jest poszukiwany na rynku, dostaje prestiżowe zlecenia i wysokie honoraria. Architekt wnętrz zatrudniony na wyższych uczelniach może awansować, tak jak wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni (od asystenta-stażysty do profesora zwyczajnego).

 

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Architekt wnętrz, który uprawia swój zawód jako „wolny” ma nieograniczone możliwości awansu w tym sensie, że interesującymi i cenionymi projektami wyrabia sobie pozycje w świecie sztuki i może osiągnąć nawet międzynarodową sławę. Udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, zainteresowanie ze strony krytyków sztuki, otrzymywane różne nagrody za projekty, są dla twórców najistotniejszymi wyznacznikami ich kariery zawodowej. Znany i ceniony architekt wnętrz jest poszukiwany na rynku, dostaje prestiżowe zlecenia i wysokie honoraria. Architekt wnętrz zatrudniony na wyższych uczelniach może awansować, tak jak wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni (od asystenta-stażysty do profesora zwyczajnego).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com