fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa- jak je zdobyć?

Żebyśmy mogli pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w Polsce, uprawnienia budowlane to za mało. By swobodnie projektować, nadzorować w sposób autorski lub inwestorski lub kierować budową, konieczne jest członkostwo w odpowiedniej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Jeśli zostaniemy wpisani na listę członków, wtedy zgodnie z zakresem i rodzajem uprawnień możemy być kierownikiem budowy lub robót budowlanych, zostać wykonawcami projektów budowlanych i również je sprawdzać. Ponadto możemy nadzorować w sposób autorski bądź inwestorski oraz kontrolować stronę techniczną utrzymania budynków. A co więcej możemy też sprawować kierownictwo nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i nadzorować ich proces tworzenia. (uprawnienia architektoniczne 2020)

Abyśmy mieli szansę na członkostwo w okręgowej izbie musimy mieć uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, a także instalacyjnej dotyczącej sieci i instalacji. Ta ostatnia może dotyczyć też urządzeń elektrycznych czy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a również cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych. (akta prawne)

Jakie osoby mogą ubiegać się o wpis

Innymi osobami, które mają szanse uzyskać wpis to te, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. lub przed rokiem 1995. w tej drugiej opcji chodzi o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym. (wybierz program do egzaminu)

Wszyscy obywatele państw UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtenstein też mogą się ubiegać o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa w Polsce. Muszą oni posiadać oczywiście odpowiednie kwalifikacje. Takie same zasady dotyczą tych obywateli, którzy mają w planach prowadzenie usług transgranicznych i złożyli stosowne oświadczenie. (dowiedz się więcej)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com